Opis nieruchomości:

Niezabudowana, nieogrodzona działka gruntu nr ewid. 1513/2 o powierzchni 837 m2 zlokalizowana w miejscowości Niebocko, gm. Dydnia. 

Działka ma kształt czworoboku, jest lekko nachylona w kierunku północnym i jest  nieuzbrojona w media. Na nieruchomości znajduje się sieć gazowa średniego ciśnienia, dla której zostanie ustanowiona służebność przesyłu na powierzchni 63 m2. 

Od strony południowo-zachodniej działka ma bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej. Od strony południowej przylega do działki zadrzewionej, a z pozostałych stron do działek niezabudowanych.

Załączniki

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform