Opis nieruchomości:

Nieruchomość składa się z niezabudowanych działek gruntu nr ewid. 518/4 i 526/2 o łącznej powierzchni 67 m2 zlokalizowanych w miejscowości Korczyna, gm. Korczyna, woj. podkarpackie.
Działki mają jeden wspólny bok i razem tworzą nieruchomość w kształcie zbliżonym do kwadratu. Wzdłuż wspólnego boku przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna i kabel energetyczny. Działkę nr 518/4 porastają krzewy oraz drzewa.
Dojazd do nieruchomości realizowany jest na podstawie ustanowionej służebności przechodu i przejazdu wzdłuż granicy działki 526/1, północno-wschodnim krańcem, pasem szerokości 2 m na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki 526/2.

Załączniki

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform