Opis nieruchomości:

sprzedaż na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności, lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 2.139,11 m2, znajdującego się w Częstochowie przy ul. Legionów 79 i przeniesienie tego prawa na rzecz nabywcy, wraz z udziałem 0,306 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 17/1 i 4/26 o łącznej powierzchni 21.911,00 m2 oraz częściach wspólnych budynku zlokalizowanego na w/w nieruchomości gruntowej, położonej w Częstochowie przy ul. Legionów 79, powiat Częstochowa, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00074460/3. 

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Dla przedmiotowego lokalu użytkowego zostanie założona odrębna księga wieczysta w momencie sprzedaży.
Lokal użytkowy jest w pełni uzbrojony w podstawowe media. Ma dostęp do drogi publicznej. Dojazd odbywa się przez teren w/w działek, do których nabywca nabędzie udział 0,306. W/w udział zaznaczony zostanie na odpowiedniej mapie, która stanowić będzie załącznik do umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 

Nieruchomość, na której znajduje się lokal użytkowy stanowiący przedmiot przetargu, nie jest zanieczyszczona.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform