Opis nieruchomości:

Działka nr 27/2 położona jest w miejscowości Wiśniew, gmina Wiśniew, powiat siedlecki, województwo mazowieckie. Wiśniew to miejscowość gminna licząca około 900 mieszkańców, położona w południowej części powiatu siedleckiego przy drodze krajowej nr 63 Węgorzewo - Sławatycze. Wiśniew oddalony jest o około 9 km od Siedlec (siedziba powiatu). Działka nr 27/2 położona jest na kolonii wsi, w jej północno-zachodniej części. Dojazd do działki jest średni - drogą gruntową poprzez działkę nr 124. Kształt działki jest regularny, prostokątny. Nieruchomość położona jest na terenie płaskim. Przedmiotowa działka w przeszłości zabudowana była stacją redukcyjno-pomiarową gazu, która została zlikwidowana. Obecnie jej teren jest niezagospodarowany. Nieruchomość położona jest w zasięgu wszystkich niezbędnych sieci uzbrojenia technicznego. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią grunty rolne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej.

Dla nieruchomości nie uchwalono MPZP. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXX/221/2013 z dnia 31 lipca 2013 r, Rady Gminy Wiśniew, zmienionym uchwałą nr IV/21/2015 z dnia 26 lutego 2015 r, przeznaczeniem działki są tereny rolne.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1S/00032781/1.

Załączniki

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform