Opis nieruchomości:

Działka nr ew. 78/4 o powierzchni 1006 m2 (AM 15, obręb Oborniki Śląskie).

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka ta stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp).

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w strefie peryferyjnej miasta Oborniki Śląskie na terenie z zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Słowackiego 19a. Położona jest w terenie o zróżnicowanej konfiguracji, porośnięta trawą i kilkoma drzewami przy jej granicy. Teren działki o lekkim nachyleniu, częściowo ogrodzony przez działki sąsiadujące. Działka graniczy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i ogrodami przydomowymi.
Od strony południowej działka bezpośrednio graniczy z urządzeniami infrastruktury gazowej - stacją redukcyjno-pomiarową (dz. nr 78/5). Nieruchomość położona jest w drugiej linii zabudowy pomiędzy budynkami nr 17 i 19. W dalszej odległości występuje zabudowa handlowo -usługowa i linia kolejowa.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej, drogą wewnętrzną dojazdową nieutwardzoną od ul. Słowackiego. Dojazd o znacznym stopniu nachylenia w kierunku wschodnim – działka położona jest poniżej sąsiadujących budynków jednorodzinnych 19 i 17.

Kształt działki nieregularny – zbliżony do trapezu, umożliwia realizację wjazdu i zabudowę.

Dla nieruchomości obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
(dalej: MPZP), zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXV/258/05 z dnia 7 lipca 2005 r., zgodnie z którym działka nr 78/4 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami: MN/8(5) i KDPj, którego przeznaczenie podstawowe to: „zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności wolnostojąca lub bliźniacza, ciągi pieszo -jezdne”.

Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: energię elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową w przebiegu ulicy Słowackiego.

W obrębie nieruchomości brak sieci gazowych.

Załączniki

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform