Opis nieruchomości:

Zabudowana nieruchomość gruntowa położona  w Dobrym Mieście, przy ul. Kościuszki 2 C, w skład której wchodzi:

  • prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 337/2, o powierzchni 1395 m2
  • prawo własności budynków: biurowego o pow. użytkowej 243,08 m2, warsztatowo-magazynowego o pow. użytkowej 180,59 m2, garażowego o pow. użytkowej 29,71 m2
  • prawo własności pozostałych urządzeń i budowli: oświetlenie terenu, utwardzenie terenu, ogrodzenie terenu, rampa samochodowa oraz sieć teleinformatyczna, system alarmowy, kocioł gazowy.

Nieruchomość położona jest w Dobrym Mieście przy ul. Kościuszki 2C, ok. 350 m od Placu Jana Pawła II w centralnej części miasta. Dojazd prowadzi lokalną ulicą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest zlokalizowana w granicach zwartej zabudowy miejscowości, sąsiaduje z gruntami zabudowanymi obiektami usługowymi oraz mieszkaniowymi. Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym nr 337/2 ma powierzchnię 1395 m2 i zgodnie z zapisami katastru stanowi użytek Ba – tereny przemysłowe. Przedmiotowa działka położona jest na terenie płaskim, ma regularny kształt zbliżony do litery „L”. Teren działki jest ogrodzony płotem stalowym i częściowo utwardzony płytami betonowymi. Pozostała część działki jest nieutwardzona, porośnięta niską roślinnością trawiastą. Nieruchomość jest uzbrojona w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, tj. sieć elektroenergetyczną, wodną, kanalizacyjną i gazową.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Nr działki: 337/2
Obręb: 0002
Nr Księgi Wieczystej:  OL1O/00059072/6
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste do gruntu wraz z prawem własności do budynków i budowli posadowionych na gruncie
Informacje planistyczne: zgodnie z MPZP nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem U.02 – tereny zabudowy usługowej oraz częściowo na terenie oznaczonym symbolem KDW.01 – tereny dróg wewnętrznych

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform