Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 8, w południowej części miasta, w dzielnicy określanej przez mieszkańców jako "Osiek”. Rejon ma wysoki poziom zurbanizowania. Dzielnica ma charakter mieszkaniowy oraz produkcyjno-usługowy. Dostęp do drogi publicznej (ulicy Czerniakowskiej) od strony północnej. 


Działka ewidencyjna nr 52/2 posiada powierzchnię 14318 m2 ma kształt nieregularny, nieutrudniający inwestycyjnego wykorzystania. Teren działki częściowo utwardzony - drogi dojazdowej, parkingi oraz chodniki. Pozostała część działki nieutwardzona, porośnięta roślinnością urządzoną – trawnik, krzewy, pojedyncze zadrzewienie. Na działce znajduje się znajduje się zespół budynków administracyjnych, magazynowych, warsztatowych, garażowych. Część budynku warsztatowego jest przedmiotem wynajmu. 

Przedmiot wynajmu


Przedmiotem wynajmu jest część budynku warsztatowego: pięć pomieszczeń warsztatowych oraz komunikacja o łącznej powierzchni użytkowej 198,90 m2 wraz z odpowiednią do racjonalnego korzystania z powierzchni budynku częścią gruntu - obszar zaznaczony kolorem żółtym na załączonym dokumencie marketingowym.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Uwagi 

Działalność prowadzona na wydzierżawionej nieruchomości nie może być uciążliwa dla otoczenia, środowiska naturalnego, konkurencyjna dla Spółki oraz nie może wpływać negatywnie na wizerunek Spółki.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform