Opis nieruchomości:

Części nieruchomości położonej w miejscowości: Gdańsk, ul. Wałowa 41/43, objętej Księgą Wieczystą numer GD1G/00062298/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, na którą składa się:

  • prawo użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 210/19, 214/3 i 214/4, o łącznej powierzchni 47 212 m2 
  • wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
Nieruchomość znajduje się w Gdańsku, w północnej części dzielnicy Śródmieście, na terenie Starego Miasta.  Obszar  o  charakterze  historycznym i reprezentacyjnym,  graniczący z ulicami Wałową, Stępkarską i Wiosny Ludów, położony u ujścia rzeki Motławy do Martwej Wisły, w sąsiedztwie terenów postoczniowych, Muzeum II Wojny Światowej oraz największych atrakcji miasta, na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gdańsku. W dalszej odległości znajdują się grunty zabudowane obiektami mieszkaniowymi wielorodzinnymi, hotelowymi obiektami usługowymi i handlowymi.

Działki ewidencyjne nr 214/3 o powierzchni 5.808 m2, 214/4 o powierzchni 29.963 m2, 210/19 o powierzchni 11.441 m2. Teren parceli częściowo utwardzony. Pozostała część parceli nieutwardzona, zagospodarowana zielenią nieurządzoną. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Stępkarskiej. Na działkach 214/3, 214/4 posadowione są budynki: budynek zaplecza technicznego oraz budynek przemysłowy. 

Zapraszamy do zapoznania się z nieruchomością i obejrzenia filmu promocyjnego: https://youtu.be/yI8vFA3udS8 

Załączniki

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform