Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

Obecnie w sprzedaży znajdują się poniższe nieruchomości:

 

Obecnie w sprzedaży znajdują się poniższe środki transportu i pozostałe składniki majątkowe: