Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży:

 

Aktualne ogloszenia dotyczące sprzedaży i najmu nieruchomości,  sprzedaży środków transportu i pozostałych składników majątkowych: