Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

Obecnie w sprzedaży znajdują się poniższe nieruchomości:

Obecnie w sprzedaży znajdują się poniższe środki transportu i pozostałe składniki majątkowe: