Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Obecnie w sprzedaży oraz na wynajem znajdują się poniższe nieruchomości:

 

Obecnie w sprzedaży znajdują się poniższe środki transportu i pozostałe składniki majątkowe: