Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Obecnie w sprzedaży i wynajmie znajdują się poniższe nieruchomości:

 

Obecnie w sprzedaży znajdują się poniższe środki transportu i pozostałe składniki majątkowe: