Spis treści

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

Obecnie w sprzedaży i do wynajmu znajdują się poniższe nieruchomości:

Spis treści

 

Obecnie w sprzedaży znajdują się poniższe środki transportu i pozostałe składniki majątkowe: