Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim

Obecnie w sprzedaży znajdują się poniższe nieruchomości:

 

Obecnie w sprzedaży znajdują się poniższe środki transportu i pozostałe składniki majątkowe: