Miesięczne Profile zużycia
dla punktów typu WS

Miesięczne Profile zużycia dla punktów typu WS służą do aktualizowania ZZZ przez OSD po przyjęciu PZD do realizacji lub zatwierdzeniu wyłączenia PZD z umowy zgodnie z pkt 14.17 IRiESD. Miesięczne Profile stosowane są na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i znajdują się poniżęj.