Metoda szacowania SLP

PSG sp. z o.o. informuje, iż w wyniku konsultacji dokumentu „Zmiana metodologii szacowania usługi dystrybucyjnej WS w PSG” została opracowana ostateczna wersja przedmiotowej metodologii, która jest dostępna poniżej, podobnie jak informacja o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez ZUD.

 

Metoda ta zostanie uruchomiona w pierwszej kolejności w zabrzańskim oraz gdańskim obszarze taryfowym i wprowadzona do stosowania w terminie trzech miesięcy od dnia opublikowania niniejszego komunikatu.