Metoda szacowania SLP zgodnie z punktem 21.9 IRiESD

PSG sp. z o.o. informuje, iż w wyniku konsultacji dokumentu „Zmiana metodologii szacowania usługi dystrybucyjnej WS w PSG” została opracowana ostateczna wersja przedmiotowej metodologii, która jest dostępna poniżej, podobnie jak informacja o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez ZUD.

Metoda ta zostanie uruchomiona w pierwszej kolejności w zabrzańskim oraz gdańskim obszarze taryfowym i wprowadzona do stosowania w terminie trzech miesięcy od dnia opublikowania niniejszego komunikatu.

Metoda szacowania temperaturowa zgodnie z punktem 21.6 IRiESD

W ramach metody opisanej w punkcie 21.6, poniżej opublikowane są wskaźniki WSK stosowane na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.