Gmina: Niemce
Czy świadczymy w gminie usługę dystrybucji paliwa gazowego:
TAK
Miejscowości, w których świadczymy usługę dystrybucji paliwa gazowego: Baszki, Boduszyn, Ciecierzyn, Dys, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie-Kolonia, Krasienin, Krasienin-Kolonia, Łagiewniki, Nasutów, Nasutów-Kolonia, Niemce, Nowy Staw, Pólko, Rudka Kozłowiecka, Stoczek-Kolonia, Wola Krasienińska, Wola Niemiecka
Rodzaj gazu: E
Stopień gazyfikacji gminy dot. gosp. dom. [%]: 37,02
Powiat: lubelski
Województwo: lubelskie
Oddział Zakład Gazowniczy: Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
Jednostka terenowa: Gazownia w Lublinie

Skontaktuj się z nami

Aby dowiedzieć się więcej o możliwości przyłączenia się do naszej sieci gazowej, zapraszamy do kontaktu.


Kontakt z nami