Kontakt

Informujemy, że reklamacje i uwagi dotyczące faktur za gaz należy kierować do swojego sprzedawcy. Jego dane kontaktowe znajdują się na fakturach.

Wybierz najwygodniejszą formę kontaktu z nami! W zależności od potrzeb możesz skorzystać z takich narzędzi, jak formularz zgłoszeniowy online czy wyszukiwarka telefonów.