Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów-Otmuchów

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją inwestycji: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów”, rozpoczął się kolejny etap prac projektowych, polegający na pozyskiwaniu zgód od właścicieli działek, przez które będzie przebiegał planowany gazociąg.

Dlatego od dnia 12.04.2018 przedstawiciele naszej Spółki przy udziale firmy G-Energy S.A., jako Generalnego Wykonawcy prac projektowych tej inwestycji, planują spotkania z właścicielami nieruchomości, przez które planowane jest poprowadzenie gazociągu.

Wizyta będzie miała na celu uzyskanie zgód do celów projektowych i budowlanych w postaci oświadczenia oraz umowy na służebność przesyłu.

Liczymy na wyrozumiałość i współpracę z Państwa strony.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z:

lub

Projekt finansowany jest w ramach działania 7.1. POIiŚ 2014-2020 – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.