Kalkulator zużycia gazu

Szanowni Państwo,
Poniżej znajduje się narzędzie, które pozwoli na obliczenie szacowanego zużycia gazu ziemnego przy znanej mocy poszczególnych urządzeń, których będą Państwo używać. Dane te będą pomocne przy wyborze wariantu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Będą Państwo również mogli poglądowo dowiedzieć się, ile gazu ziemnego zużywają poszczególne urządzenia (szczytowy pobór gazu odniesiony do mocy znamionowej urządzenia gazowego). Przykładowo kuchenka czteropalnikowa z piekarnikiem ma moc około 12 kW, a kocioł gazowy dwufunkcyjny 21-24 kW, przy czym zakres mocy oferowanych na rynku urządzeń jest bardzo szeroki.

W poniższych polach należy wpisać rodzaj gazu, rozprowadzonego sieciami w danym rejonie, a także sumę mocy poszczególnych urządzeń gazowych. Informację o rodzaju gazu można uzyskać wykorzystując dostępną na stronie internetowej Mapę Systemu Dystrybucyjnego. Do przeliczenia przyjęto sprawność urządzeń na poziomie 90% oraz nominalne wartości ciepła spalania odpowiednio:

  • dla gazu wysokometanowego E- 39,5 MJ/m3;
  • dla gazu zaazotowanego, podgrupa Lw – 32,8 MJ/m3;
  • dla gazu zaazotowanego, podgrupa Ls – 28,8 MJ/m3.

Wyliczona wartość zużycia paliwa gazowego w m3/h jest wartością szacunkową, która powinna zostać zweryfikowana przez projektanta wewnętrznej instalacji gazowej w Państwa obiekcie.

Wybierz rodzaj gazu:
Suma mocy urządzeń gazowych:
kW
Przelicz >
Maksymalny godzinowy pobór gazu:
m3/h
Wyczyść