Jakość gazu

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2014 r. nastąpiła zmiana jednostek rozliczeniowych za dystrybucję paliw gazowych. Rozliczenia między Polską Spółką Gazownictwa a sprzedawcami gazu (ZUD) za transportowane przez PSG paliwa gazowe odbywać się teraz będą w jednostkach energii (kWh), a nie jak dotychczas w jednostkach objętości (m3).

Obowiązek prowadzenia rozliczeń w jednostkach energii wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi i odbywać się będzie w oparciu o aktualną Taryfę PSG, zatwierdzoną przez Prezesa URE.

Wprowadzenie nowej jednostki rozliczeniowej nie wiąże się ze zmianą kalibracji ani wymianą urządzeń pomiarowych (gazomierzy).