Innowacje, praktyki, wymiana doświadczeń

System Innowacyjności w PSG

Przedsiębiorstwo funkcjonujące w XXI wieku jest zmuszone do nieustannych przemian wynikających z pojawiania się nowych technologii, regulacji prawnych i zmian w otoczeniu społecznym i politycznym. Procesy te powodują przekształcanie się rynków – przemijanie i powstawanie nowych obszarów możliwej działalności firm. Część z tych zmian jest spowodowanych tworzeniem i wprowadzaniem w życie innowacji. Z tego względu są one ważne dla każdego przedsiębiorstwa, a w konsekwencji ich stosowanie jest istotne z punktu widzenia gospodarki całego kraju.

W Polskiej Spółce Gazownictwa dostrzegamy znaczenie innowacji oraz nowych technologii w funkcjonowaniu nowoczesnych przedsiębiorstw. W roku 2016 rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem koncepcji systemowego podejścia do innowacji. Ich efektem jest uruchomiony w PSG System Innowacyjności, który opiera się na pozyskiwaniu nowych, innowacyjnych pomysłów, które mogą pochodzić ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych przedsiębiorstwa. Przez źródła wewnętrzne należy rozumieć zgłaszane pomysły innowacyjne przez pracowników Spółki. Natomiast źródła zewnętrzne to pozyskiwanie innowacji od innych podmiotów gospodarczych, jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych oraz instytucji funkcjonujących przy uczelniach, spełniających często rolę akceleratorów nowych firm.

Jesteśmy przekonani, że połączenie zasobów i doświadczeń PSG z pomysłami potencjalnych partnerów może przynieść korzyści obu stronom. Ambicją Polskiej Spółki Gazownictwa jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy polskimi uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi, której celem jest poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań w branży gazowniczej.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów na adres: [email protected]