Informacje o zmianach

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. działając zgodnie z zapisami obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) punkt 17.2 informuje o zmianach dotyczących procesu składania nominacji oraz prognoz OSDW.

 

Informacja o planowanych zmianach w zakresie nominacji i prognoz OSDW

Szanowni Państwo,

w związku z rozwojem systemu obsługującego proces nominacji i prognoz transportowych OSDW, oraz wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w tym zakresie informujemy, że Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w 2018 roku wdrażać będzie zmiany w zakresie składania i obsługi nominacji i prognoz transportowych OSDW.

Nowe rozwiązania będą dotyczyć głównie sposobu zaczytywania danych i wymiany komunikatów. Planowana jest całkowita rezygnacja ze składania nominacji za pośrednictwem poczty e-mail. System eBOK, zostanie rozwinięty o aplikację do zaczytywania nominacji i prognoz transportowych OSDW. Dodatkowo uruchomiona zostanie możliwość połączenia serwer – serwer w celu bezpośredniego połączenia systemu Zleceniodawcy Usługi Dystrybucyjnej i systemu do obsługi nominacji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Format plików w jakich przesyłane są nominacje i prognozy nie ulegnie zmianie, czyli pozostaną wykorzystywane dotychczas pliki Excel w formacie xlsx oraz pliki XML. Dodatkowo obsługiwane będą również pliki Excel csv. Użytkownicy portalu eBOK będą posiadali podgląd historii złożonych nominacji oraz ich statusu. Dodatkowo po wczytaniu nominacji zostaną wysłane maile informacyjne o jej statusie, czyli o fakcie jej przyjęcia lub odrzucenia, wraz z podaniem przyczyny.

Kolejną zmianą porządkującą, która zostanie wprowadzona jest ujednolicenie numerów ID dla punktów. Używane dotychczas 15-znakowe numery ID zostaną zastąpione 12-znakowymi, zgodnymi z numeracją używaną w rozliczeniach.

Wymienione wyżej zmiany mają na celu usprawnienie procesu, oraz wyeliminowanie nieefektywnych i narażonych na awarię rozwiązań. Szczegółowe zasady wdrożenia zmian, harmonogram oraz instrukcje dla użytkowników będą Państwu na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Spółki w zakładce dla Klienta / Nominacje i prognozy.

W celu przygotowania dostępu do portalu eBok i aktualizacji danych użytkowników składających nominacje będziemy weryfikować i uzgadniać z Państwem Załącznik nr 5 do Umowy Dystrybucyjnej (Tabela 1_B).

Wszelkie pytania w zakresie nominacji i prognoz transportowych OSDW proszę kierować na adres [email protected]