Informacje o firmie

Polska Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie

Firma i forma prawna: Polska Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba i adres: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Numer telefonu: 14 632 39 99  
Adres internetowy: www.psgaz.pl

Numer klasyfikacji statystycznej REGON: 142739519
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 525 24 96 411
Kapitał zakładowy: 10 488 917 050 zł

 

Struktura Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. to Oddział Wsparcia w Warszawie (ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa), Oddział Inwestycyjno-Remontowy w Krośnie (ul. Ignacego Łukasiewicza 89, 38-400 Krosno) oraz następujące Oddziały Zakłady Gazownicze:

1. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku (15-182 Białystok, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24);
2. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy (85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42);
3. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku (80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 41/43);
4. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim (66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Żeglarska 16);
5. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle (38-200 Jasło, ul. Floriańska 112);
6. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (25-550 Kielce, ul. Loefflera 2;)
7. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie (75-808 Koszalin, ul. Połczyńska 55/57);
8. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (31-060 Kraków, ul. Gazowa 16);
9. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie (20-471 Lublin, ul. Diamentowa 15);
10. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi (90-042 Łódź, ul. Targowa 18);
11. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie (10-409 Olsztyn, ul. Lubelska 42 A);
12. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu (ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole);
13. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu (61-859 Poznań, ul. Grobla 15);
14. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie (70-952 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 26);
15. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie (02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4a);
16. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu (50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 44);
17. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu (41-800 Zabrze, ul. Szczęść Boże 11).

 

Geneza Spółki

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. została zawiązana w dniu 3 grudnia 2010 r., pierwotnie pod nazwą MLV 27 sp. z o.o., aktem notarialnym Repertorium A nr 17679/2010. W dniu 23 grudnia 2010 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000374001.
W dniu 7 sierpnia 2012 r. zarejestrowana została zmiana firmy Spółki na PGNIG 4 sp. z o.o., następnie w dniu 30 sierpnia 2012 r. nastąpiła rejestracja firmy Spółki PGNIG SPV 4 sp. z o.o.

Spółka od dnia zawiązania do dnia 30 czerwca 2013 r. nie prowadziła działalności gospodarczej.

W dniu 1 lipca 2013 r. nastąpiła rejestracja połączenia sześciu spółek dystrybucyjnych, tj.:

1)    Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z  siedzibą we Wrocławiu,
2)    Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu,
3)    Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
4)    Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,
5)    Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
6)    Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

poprzez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez spółkę działającą pod firmą PGNIG SPV 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą.

W dniu 12 września 2013 r. zarejestrowana została zmiana firmy Spółki z PGNIG SPV 4 sp. z o.o. na firmę Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 

Sąd rejestrowy

W dniu 23 grudnia 2010 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, PSG sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001.

W związku z dokonaną w dniu 05.12.2018 r. przez sąd rejestrowy zmianą wpisu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego, obejmującą zmianę siedziby – na miasto Tarnów oraz adresu - na ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, właściwym miejscowo sądem rejestrowym dla Spółki jest Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.