Informacja dotycząca zmiany adresu do przesyłania dokumentów księgowych w PSG

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 roku, w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. utworzony zostanie centralny dla Spółki punkt wpływu dokumentów księgowych, takich jak: faktury, rachunki, noty księgowe, noty odsetkowe, potwierdzenia sald zobowiązań PSG sp. z o.o., upomnienia, monity, decyzje administracyjne z tytułu zajęcia pasa drogi i umieszczania urządzeń w pasie drogi oraz związane z nimi postanowienia i wezwania. W związku z tym dokumenty te należy kierować na adres:

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Biuro Rejestracji Dokumentów Księgowych

ul. Leona Kruczkowskiego 2

00-412 Warszawa