Informacja o zagrożeniach

Dbając o bezpieczeństwo pracowników własnych oraz wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na rzecz PSG, została opracowana Karta informacji o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia mogących wystąpić na terenie Spółki. Dokument jest katalogiem czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych mogących zaistnieć podczas realizowanych prac.