Informacja dotycząca
zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR)