Historia Oddziału w Zabrzu

 

1852 Budowa pierwszych gazowni
w Brzegu i w Raciborzu.
Uruchomienie gazowni w Opolu. 1862
1868 Uruchomienie gazowni w Zabrzu.
Połączenie Gazowni Górnośląskich oraz Górnośląskich Gazociągów Dalekosiężnych w Zjednoczone Zakłady Gazu Koksowniczego z siedzibą w Zabrzu. 1948
1950 Doprowadzenie gazu ziemnego ze złóż na Podkarpaciu na Górny Śląsk.
Zakończenie produkcji gazu koksowniczego w klasycznych gazowniach. Połowa lat 70-tych
1975 Włączenie Zakładu Gazowniczego w Opolu w skład Górnośląskiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa (GOZG).
Przekształcenie GOZG w część przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) z siedzibą w Warszawie. 1982
1982 Zamknięcie ostatniej gazowni w Nysie.
Przekształcenie PGNiG w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, w skład której weszły m.in.: Oddział Górnośląski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Zabrzu i Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu. 1996
1999 Przekształcenie GOZG w Górnośląski Zakład Gazowniczy w Zabrzu i Zakład Gazowniczy w Opolu. Na bazie Zakładu Gazowniczego ROW Świerklany utworzenie Regionalnego Oddziału Przesyłu, zarządzającego siecią wysokoprężną.
Rozpoczęcie działalności Górnośląskiej Spółki Gazownictwa (GSG), powstałej z połączenia Górnośląskiego Zakładu Gazowniczego w Zabrzu i Zakładu Gazowniczego w Opolu. 2003
1 stycznia
2007
29 czerwca
Przekształcenie GSG w operatora systemu dystrybucyjnego, który pod nazwą Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego (GOSD) zajmuje się techniczną dystrybucją gazu. Handlowa obsługa klienta zostaje wydzielona z GSG do nowo utworzonej Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem.
Powrót GOSD do wcześniejszej nazwy - Górnośląska Spółka Gazownictwa. 2008
25 września
2013
1 lipca
Połączenie spółek gazownictwa w jeden podmiot o nazwie PGNiG SPV 4 sp. z o.o., przekształcenie Górnośląskiej Spółki Gazownictwa w Oddział w Zabrzu nowo powstałej spółki.
PSG - logo


2013
12 września
 

Zmiana nazwy skonsolidowanej spółki na Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.