Historia Oddziału w Warszawie

 

1856 Rozpoczęcie działalności pierwszego Zakładu Gazowniczego w Warszawie przy ul. Ludnej.
Uzyskanie przez londyńską spółkę W. C. Holmes & Co. koncesji na oświetlenie miasta Łódź. 1867
1868 Przekazanie przez spółkę W. C. Holmes & Co. praw do Gazowni utworzonemu w tym samym roku w Hamburgu Łódzkiemu Towarzystwu Gazowemu.
Uruchomienie Zakładu Gazowniczego Nr 2 we wsi Wola przy ul. Dworskiej (obecnie ul. Kasprzaka w Warszawie). 1888
1928 Rozpalenie pieców gazowni miejskiej w Radomiu.
Utworzenie, na mocy zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki, przedsiębiorstw państwowych pod nazwą Zakłady Gazownictwa Okręgu Warszawskiego. 1950
1966 Połączenie Zakładów Gazownictwa Okręgu Warszawskiego z Gazownią Miejską w Białymstoku, Gazownią Miejską w Olsztynie oraz z Zakładami Koksochemicznymi w Warszawie.
Rozpoczęcie funkcjonowania Mazowieckiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa. 1967
2000 Rozwiązanie Mazowieckiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa, w skład którego wchodziły Zakłady Gazownicze w Białymstoku, Łodzi, Olsztynie i w Warszawie.
Rozpoczęcie działalności Mazowieckiej Spółki Gazownictwa (MSG) obejmującej Oddziały Gazownia Białostocka, Gazownia Łódzka i Gazownia Warszawska. 2003
1 stycznia
2007
29 czerwca
Przekształcenie MSG w operatora systemu dystrybucyjnego, który pod nazwą Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego (MOSD) zajmuje się techniczną dystrybucją gazu. Handlowa obsługa klienta zostaje wydzielona z MSG do nowo utworzonej Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem.
Powrót MOSD do wcześniejszej nazwy - Mazowiecka Spółka Gazownictwa. 2008
25 września
2013
1 lipca
Połączenie spółek gazownictwa w jeden podmiot o nazwie PGNiG SPV 4 sp. z o.o., przekształcenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa w Oddział w Warszawie nowo powstałej spółki.
PSG - logo


2013
12 września
 

Zmiana nazwy skonsolidowanej spółki na Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.