Historia Oddziału w Tarnowie

 

1877 Oświetlenie miasta Tarnów 15 latarniami gazowymi wykorzystującymi gaz miejski wytwarzany poprzez zgazowanie węgla w prywatnej gazowni Józefa Wrzoska i Romualda Banaszkiewicza.
Odkupienie gazowni od prywatnych właścicieli przez władze miasta i jej przekształcenie w gazownię miejską. 1912
1920 Budowa pierwszej magistrali gazu ziemnego na Podkarpaciu doprowadzającej gaz ziemny z Niegłowic k/ Jasła do Glinika Mariampolskiego k/ Gorlic i miasta Jasła.
Wybudowanie gazociągu wysokoprężnego przesyłającego gaz z kopalni Roztoki k/ Jasła do Fabryki Związków Azotowych w Mościcach k/ Tarnowa. 1933
1934 Wybudowanie gazociągu doprowadzającego gaz ziemny do Tarnowa i zaprzestanie produkcji gazu miejskiego.
Zrealizowanie I etapu dostarczenia gazu ziemnego do Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) poprzez wybudowanie gazociągu o śr. 250 mm Roztoki - Sędziszów- Komorów i gazociągu o śr. 300 mm Komorów - Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski - Lubienia z odgałęzieniami do Rzeszowa, Stalowej Woli i Mielca. 1939
1944 Wybudowanie gazociągu o śr. 250 mm i dł. 80 km z Mościc do Krakowa.
Przeniesienie Dyrekcji Gazowo-Energetycznej z Jasła do Tarnowa i utworzenie jednostek terenowych - Oddziałów Gazociągów: w Jaśle, Krośnie, Tarnowie, Krakowie, Sandomierzu. 1945
1948 Zmiana nazwy Dyrekcji Gazowo-Energetycznej na Gaz Ziemny w Tarnowie, które objęło nadzór nad budową w całej Polsce gazociągów przesyłających gaz ziemny z podkarpackich kopalni i importowany z Rosji.
Zmiana nazwy na Zakłady Gazu Ziemnego w Tarnowie (trzy jednostki terenowe: Wydziały Jasło, Kraków i Sandomierz). 1950
1954 Uruchomienie pierwszego w Europie podziemnego magazynu gazu w  wyeksploatowanym złożu gazu ziemnego w Roztokach k/ Jasła.
Budowa pierwszego gazociągu na ciśnienie nominalne 6,3 MPa o śr. 400 mm, dł. 168,8 km: Lubaczów - Jarosław - Sędziszów – Tarnów. 1960
1966 Powołanie czwartej jednostki terenowej Zakładów Gazu Ziemnego w Tarnowie Wydziału Jarosław. Utworzenie Tarnowskiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa w Tarnowie (TOZG) (jednego z sześciu w kraju), i włączenie do tego Zakładu pięciu oddziałów terenowych: Rzeszów, Lublin, Radom, Tarnów i Kielce.
Oddanie do eksploatacji węzła przesyłowego gazu wraz z jedną z większych w Europie Tłoczni Gazu Jarosław I, stanowiącej pierwsze ogniwo realizowanego układu tłoczni systemowych gazu w Polsce. Wybudowanie pierwszego w kraju gazociągu z tworzyw sztucznych. 1970
1975 Utworzenie Zjednoczenia Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z siedzibą w Warszawie. TOZG obejmuje obszar jedenastu województw Polski Południowo-Wschodniej.
TOZG zmieniają nazwę na Karpackie Zakłady Gazownictwa (KZG). 1976
1978 Dalsza rozbudowa systemu przesyłowego gazu, oddanie do użytku Tłoczni Gazu Jarosław II.
Utworzenie przedsiębiorstwa pod nazwą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) z siedzibą w Warszawie, w tym (w miejsce KZG): Karpackiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa (KOZG) w Tarnowie. 1982
1983 Przekazanie do eksploatacji Tłoczni Gazu Pogórska Wola I.
Przekazanie do eksploatacji Tłoczni Gazu Pogórska Wola II. 1991
1992 Oddanie do eksploatacji gazociągu o śr. 700 mm, dł. 92 km przesyłającego gaz z podziemnego magazynu gazu Husów do Tłoczni Gazu w Pogórskiej Woli.
Przekształcenie PGNiG w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, w skład której wchodzi Oddział Karpacki Okręgowy Zakład Gazownictwa (KOZG). 1996
2000 Przekształcenie KOZG w Tarnowie w Oddział Karpacki Zakład Gazowniczy (KZG) - zajmujący się dystrybucją gazu ziemnego na obszarze byłego województwa tarnowskiego oraz Regionalny Oddział Przesyłu obsługujący gazociągi systemowe.
Rozpoczęcie działalności Karpackiej Spółki Gazownictwa (KSG), w skład której weszło 8 Oddziałów Zakładów Gazowniczych: Tarnów, Kraków, Rzeszów, Lublin, Kielce, Jasło, Jarosław, Sandomierz. 2003
1 stycznia
2007
29 czerwca
Przekształcenie KSG w operatora systemu dystrybucyjnego, który pod nazwą Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego (KOSD) zajmuje się techniczną dystrybucją gazu. Handlowa obsługa klienta zostaje wydzielona z KSG do nowo utworzonej Karpackiej Spółki Obrotu Gazem.
Powrót KOSD do wcześniejszej nazwy - Karpacka Spółka Gazownictwa. 2008
25 września
2013
1 lipca
Połączenie spółek gazownictwa w jeden podmiot o nazwie PGNiG SPV 4 sp. z o.o., przekształcenie Karpackiej Spółki Gazownictwa w Oddział w Tarnowie nowo powstałej spółki.
PSG - logo


2013
12 września
 

Zmiana nazwy skonsolidowanej spółki na Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.