Historia Oddziału w Poznaniu

 

1856
14 listopada
Rozpoczęcie pracy Gazowni Miejskiej w Poznaniu przy ul. Grobla, zapłonięcie 414 latarni gazowych na ulicach i placach lewobrzeżnego Poznania.
Zalanie terenu gazowni w Poznaniu w trakcie wielkiej powodzi. 1888
1906 Budowa zakładu gazu wodnego oraz nowych pieców do gazyfikacji węgla.
Oddanie do użytku nowej piecowni, zdolnej wytwarzać 120 tys. m³ gazu w ciągu doby i włączenie Gazowni do komunalnego przedsiębiorstwa Zakłady Siły, Światła i Wody. 1914
1921 Zbogacenie poznańskiej Gazowni o benzolownię.
Kolejne zalanie Gazowni przez Wartę 1924
1930 Rozbudowa piecowni o dwie ośmiokomorowe, bardziej ekonomiczne baterie.
Naprawienie wojennych uszkodzeń sieci gazowej i dostarczanie gazu dla całego Poznania. 1945
wrzesień
1949
24 kwietnia
Włączenie wszystkich gazowni do utworzonych gazowniczych przedsiębiorstw państwowych. Gazownia w Poznaniu staje się centralą Zakładów Gazownictwa Okręgu Poznańskiego.
Przekształcenie Zakładów Gazowniczych Okręgu Poznańskiego - Gazownia przy ulicy Grobla w centralę Wielkopolskich Okręgowych Zakładów Gazownictwa (WOZG), skupiających 50 gazowni w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. 1966
1973 Zakończenie pracy poznańskiej gazowni przy ulicy Grobla.
Przekształcenie WOZG w Wielkopolskie Zakłady Gazownictwa i Górnictwa Nafty i Gazu. 1975
31 grudnia
1986 Wygaśnięcie produkcji gazu klasycznego w Zakładzie Dwugazu przy ulicy Gdyńskiej. Historia produkcji gazu w Poznaniu dobiega końca.
Przekształcenie PGNiG w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa, w skład której wszedł jako oddział m.in. Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazowniczy. 1996
2000 Powstanie Regionalnego Oddziału Przesyłu w Poznaniu, który przejmuje od WOZG infrastrukturę przesyłową. Gazowni pozostaje zarządzanie siecią gazową dystrybucyjną i jej rozwój oraz obrót gazem ziemnym
Rozpoczęcie działalności Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa (WSG). 2003
1 stycznia
2007
29 czerwca
Przekształcenie WSG w operatora systemu dystrybucyjnego, który pod nazwą Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego (WOSD) zajmuje się techniczną dystrybucją gazu. Handlowa obsługa klienta zostaje wydzielona z WSG do nowo utworzonej Wielkopolskiej Spółki Obrotu Gazem.
Powrót WOSD do wcześniejszej nazwy - Wielkopolska Spółka Gazownictwa. 2008
25 września
2013
1 lipca
Połączenie spółek gazownictwa w jeden podmiot o nazwie PGNiG SPV 4 sp. z o.o., przekształcenie Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w Oddział w Poznaniu nowo powstałej spółki.
PSG - logo


2013
12 września
 

Zmiana nazwy skonsolidowanej spółki na Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.