Historia Oddziału w Gdańsku

 

1853 Rozpoczęcie budowy pierwszego w Gdańsku zakładu produkującego gaz w celu oświetlenia ulic miasta.
Rozbudowa gazowni gdańskiej oraz miejskiej sieci gazowej. 1854-1900
1902 Podjęcie przez Radę Miejską decyzji o budowie nowej gazowni w rejonie ulic Podstocznej i Wałowej.
Oddanie do eksploatacji drugiej gazowni przy ul. Wałowej o zdolności produkcyjnej 25 tys. m³ gazu/dobę. 1904
1927 Wybudowanie gazociągu średnioprężnego do Gdańska-Oliwy, a tym samym zasilenie zbiornika zaopatrującego w gaz lokalną sieć gazową i wyłączenie gazowni oliwskiej.
Doprowadzenie gazociągu do Gdańska-Stogów, a następnie do Gdańska-Brzeźna. 1928
1940-1944 Wybudowanie na zapotrzebowanie dowództwa niemieckiej marynarki wojennej gazociągu wysokoprężnego do Gdyni.
Unieruchomienie gazowni wskutek bezpośrednich działań wojennych na terenie Gdańska, oraz zabezpieczenie jej przez wojska radzieckie. Przekazanie gazowni władzom polskim. 1945
1945-1946 Wprowadzenie gazu do sieci miejskiej, dzięki czemu w gaz zaopatrzeni zostali mieszkańcy Gdańska-Wrzeszcza, a później Gdańska-Brzeźna, Nowego Portu, Oruni, Siedlec i Starówki.
Objęcie zasięgiem działania przez gazownię gdańską miasta Sopot i wyłączenie całkowicie wyeksploatowanej, działającej od 1885 roku, gazowni sopockiej. 1953
1967 Doprowadzenie gazu miejskiego do Gdyni i wyłączenie działającej od 1931 roku gazowni gdyńskiej.
Doprowadzenie do Gdańska gazociągu przesyłowego gazu ziemnego. 1973
1991 Wygaszenie pieców i zakończenie produkcji gazu miejskiego z węgla.
Zakończenie „zamiany” gazu i wyłączenie gazowni gdańskiej. 1995
2003
1 stycznia
Rozpoczęcie działalności Pomorskiej Spółki Gazownictwa (PSG).
Przekształcenie PSG w operatora systemu dystrybucyjnego, który pod nazwą Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego (POSD) zajmuje się techniczną dystrybucją gazu. Handlowa obsługa klienta zostaje wydzielona z PSG do nowo utworzonej Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem. 2007
29 czerwca
2008
25 września
Powrót POSD do wcześniejszej nazwy - Pomorska Spółka Gazownictwa.
Połączenie spółek gazownictwa w jeden podmiot o nazwie PGNiG SPV 4 sp. z o.o., przekształcenie Pomorskiej Spółki Gazownictwa w Oddział w Gdańsku nowo powstałej spółki. 2013
1 lipca
PSG - logo


2013
12 września
 

Zmiana nazwy skonsolidowanej spółki na Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.