Historia Oddziałów

Rozwój branży gazowniczej związany był z szybko poszerzającym się zakresem stosowania gazu. Początkowo gaz koksowniczy wykorzystywany był do celów kuchennych i oświetlenia gazowych lamp ulicznych, z czasem także do celów przemysłowych.

Stopniowo został on zastąpiony przez gaz ziemny używany w przemyśle - głównie hutnictwie szkła, żelaza i stali, do bezpośredniego grzejnictwa, jako surowiec w przemyśle chemicznym oraz w sektorze komunalnym.