Zakład w Olsztynie

ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00
faks 89 538 30 01
email: sekretariat.olsztyn@gdansk.psgaz.pl

 

 

 

 

Rejon Dystrybucji Gazu w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Plac Słowiański 1
tel. 89 538 34 70
faks 89 538 34 71

Rejon Dystrybucji Gazu w Olsztynie

10-409 Olsztyn, ul. Lubelska 42A
tel. 89 538 31 44, 89 538 31 27, 89 538 30 44
faks 89 538 31 26, 89 538 31 36

Rejon Dystrybucji Gazu w Olsztynie - Placówka w Szczytnie

12-100 Szczytno, ul. Krzywa 2
tel. 89 538 34 90
faks 89 538 34 91

Rejon Dystrybucji Gazu w Ostródzie

14-100 Ostróda, ul. Gizewiusza 34
tel. 89 538 34 00
faks 89 538 34 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Ostródzie - Placówka w Iławie

14-200 Iława, ul. Piekarska 5
tel. 89 538 34 10
faks 89 538 34 11

Rejon Dystrybucji Gazu w Ostródzie - Placówka w Lidzbarku Warmińskim

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska 11
tel. 89 538 34 30
faks 89 538 34 31