Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz E

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo) 

 01.03.2018  30,63  
02.03.2018 30,16  
03.03.2018 29,17  
04.03.2018 26,57  
05.03.2018 22,55  
06.03.2018 19,91  
07.03.2018 18,01  
08.03.2018 15,84  
09.03.2018 15,37  
10.03.2018 13,80  
11.03.2018 10,70  
12.03.2018   9,29  
13.03.2018   9,39  
14.03.2018 12,15  
15.03.2018 14,75  
16.03.2018 18,51  
17.03.2018 22,15  
18.03.2018 22,89  
19.03.2018 22,29  
20.03.2018 20,86  
21.03.2018 19,49  
22.03.2018 17,88  
23.03.2018    
24.03.2018    
25.03.2018    
26.03.2018    
27.03.2018    
28.03.2018    
29.03.2018    
30.03.2018    

 

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz Lw

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.03.2018  7,87  
02.03.2018 7,80  
03.03.2018 7,46  
04.03.2018 6,57  
05.03.2018 5,64  
06.03.2018 5,27  
07.03.2018 4,97  
08.03.2018 4,48  
09.03.2018 3,96  
10.03.2018 4,18  
11.03.2018 2,70  
12.03.2018 4,19  
13.03.2018 2,45  
14.03.2018 2,98  
15.03.2018 3,64  
16.03.2018 4,93  
17.03.2018 6,00  
18.03.2018 6,01  
19.03.2018 5,78  
20.03.2018 5,08  
21.03.2018 4,67  
22.03.2018 4,67  
23.03.2018    
24.03.2018    
25.03.2018    
26.03.2018    
27.03.2018    
28.03.2018    
29.03.2018    
30.03.2018    
31.03.2018    

 

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.