Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz E

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.09.2018  -0,63 0,880
02.09.2018 -0,83 0,844
03.09.2018 -1,42 0,731
04.09.2018 -1,13 0,786
05.09.2018 -1,04 0,803
06.09.2018 -1,05 0,802
07.09.2018 -1,18 0,777
08.09.2018 -1,64 0,691
09.09.2018 -1,97 0,629
10.09.2018 -1,41 0,734
11.09.2018 -1,04 0,804
12.09.2018 -1,08 0,797
13.09.2018 -1,19 0,775
14.09.2018 -1,10 0,792
15.09.2018 -0,45 0,915
16.09.2018 -0,42 0,921
17.09.2018 -1,05 0,802
18.09.2018 -1,08 0,796
19.09.2018 -1,09 0,795
20.09.2018 -1,27 0,761
21.09.2018    
22.09.2018    
23.09.2018    
24.09.2018    
25.09.2018    
26.09.2018    
27.09.2018    
28.09.2018    
29.09.2018    
30.09.2018    

 

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz Lw

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.09.2018  -0,43 0,759
02.09.2018 -0,41 0,768
03.09.2018 -0,44 0,752
04.09.2018 -0,44 0,755
05.09.2018 -0,36 0,801
06.09.2018 -0,41 0,769
07.09.2018 -0,69 0,615
08.09.2018 -0,59 0,673
09.09.2018 -0,22 0,878
10.09.2018 -0,50 0,723
11.09.2018 -0,61 0,660
12.09.2018 -0,63 0,650
13.09.2018 -0,59 0,671
14.09.2018 -0,60 0,664
15.09.2018 -0,51 0,714
16.09.2018 -0,57 0,680
17.09.2018 -0,70 0,607
18.09.2018 -1,16 0,350
19.09.2018 -0,58 0,679
20.09.2018 -0,44 0,752
21.09.2018    
22.09.2018    
23.09.2018    
24.09.2018    
25.09.2018    
26.09.2018    
27.09.2018    
28.09.2018    
29.09.2018    
30.09.2018    

 

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.