Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz E

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.09.2019  -1,64 0,689
02.09.2019 -1,89 0,641
03.09.2019 -1,54 0,707
04.09.2019 -1,52 0,711
05.09.2019 -1,69 0,679
06.09.2019 -1,52 0,711
07.09.2019 -1,07 0,798
08.09.2019 -0,89 0,832
09.09.2019 -1,50 0,716
10.09.2019 -1,28 0,758
11.09.2019 -1,18 0,776
12.09.2019 -1,26 0,762
13.09.2019 -1,16 0,781
14.09.2019 -1,02 0,806
15.09.2019 -0,49 0,907
16.09.2019 -0,91 0,827
17.09.2019 0,27  
18.09.2019 1,20  
19.09.2019    
20.09.2019    
21.09.2019    
22.09.2019    
23.09.2019    
24.09.2019    
25.09.2019    
26.09.2019    
27.09.2019    
28.09.2019    
29.09.2019    
30.09.2019    

 

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz Lw

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.09.2019  -2,08 0,664
02.09.2019 -5,51 0,110
03.09.2019 -2,39 0,614
04.09.2019 -2,98 0,519
05.09.2019 -3,20 0,483
06.09.2019 -2,37 0,617
07.09.2019 -1,74 0,719
08.09.2019 -2,77 0,552
09.09.2019 -2,32 0,625
10.09.2019 -2,09 0,663
11.09.2019 -2,51 0,594
12.09.2019 -2,25 0,636
13.09.2019 -2,21 0,643
14.09.2019 -2,76 0,554
15.09.2019 -2,22 0,642
16.09.2019 -2,59 0,582
17.09.2019 -0,37 0,940
18.09.2019 -0,45 0,928
19.09.2019    
20.09.2019    
21.09.2019    
22.09.2019    
23.09.2019    
24.09.2019    
25.09.2019    
26.09.2019    
27.09.2019    
28.09.2019    
29.09.2019    
30.09.2019    

 

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.