Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz E

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.01.2021  20,04  
02.01.2021   20,39    
03.01.2021 20,37  
04.01.2021    20,06     
05.01.2021 20,38  
06.01.2021 20,21  
07.01.2021   21,01    
08.01.2021 21,51  
09.01.2021 22,22  
10.01.2021 22,44  
11.01.2021 23,78  
12.01.2021   24,04    
13.01.2021 23,72  
14.01.2021 24,37  
15.01.2021    
16.01.2021     
17.01.2021     
18.01.2021     
19.01.2021     
20.01.2021     
21.01.2021     
22.01.2021     
23.01.2021     
24.01.2021    
25.01.2021    
26.01.2021    
27.01.2021    
28.01.2021     
29.01.2021    
30.01.2021     
31.01.2021     

 

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz Lw

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.01.2021  19,27  
02.01.2021 19,36  
03.01.2021 20,00  
04.01.2021 20,91  
05.01.2021 20,73  
06.01.2021 20,83  
07.01.2021 21,15  
08.01.2021 21,93  
09.01.2021 22,53  
10.01.2021 22,55  
11.01.2021 24,67  
12.01.2021 23,15  
13.01.2021 22,72  
14.01.2021 22,62  
15.01.2021    
16.01.2021    
17.01.2021    
18.01.2021    
19.01.2021    
20.01.2021    
21.01.2021    
22.01.2021    
23.01.2021    
24.01.2021    
25.01.2021    
26.01.2021    
27.01.2021    
28.01.2021    
29.01.2021    
30.01.2021    
31.01.2021    

 

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.