Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz E

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.08.2020  -1,55 0,731
02.08.2020 -1,70 0,704
03.08.2020    
04.08.2020    
05.08.2020    
06.08.2020    
07.08.2020    
08.08.2020    
09.08.2020    
10.08.2020    
11.08.2020    
12.08.2020    
13.08.2020    
14.08.2020    
15.08.2020    
16.08.2020    
17.08.2020    
18.08.2020    
19.08.2020    
20.08.2020    
21.08.2020    
22.08.2020    
23.08.2020    
24.08.2020    
25.08.2020    
26.08.2020    
27.08.2020    
28.08.2020    
29.08.2020    
30.08.2020    
31.08.2020    

 

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz Lw

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

01.08.2020  -3,78 0,504
02.08.2020 -4,06 0,467
03.08.2020    
04.08.2020    
05.08.2020    
06.08.2020    
07.08.2020    
08.08.2020    
09.08.2020    
10.08.2020    
11.08.2020    
12.08.2020    
13.08.2020    
14.08.2020    
15.08.2020    
16.08.2020    
17.08.2020    
18.08.2020    
19.08.2020    
20.08.2020    
21.08.2020    
22.08.2020    
23.08.2020    
24.08.2020    
25.08.2020    
26.08.2020    
27.08.2020    
28.08.2020    
29.08.2020    
30.08.2020    
31.08.2020    

 

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.