Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz E

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.07.2019  -2,16 0,589
02.07.2019 -1,13 0,785
03.07.2019 -1,67 0,683
04.07.2019 -1,54 0,707
05.07.2019 -1,41 0,732
06.07.2019 -1,13 0,785
07.07.2019 -1,05 0,801
08.07.2019 -1,37 0,740
09.07.2019 -0,85 0,839
10.07.2019 -1,03 0,805
11.07.2019 -1,13 0,786
12.07.2019 -1,30 0,754
13.07.2019 -0,80 0,847
14.07.2019 -1,10 0,791
15.07.2019 -1,61 0,693
16.07.2019 -0,59 0,876
17.07.2019 -1,11 0,789
18.07.2019 -1,30 0,754
19.07.2019 -1,37 0,740
20.07.2019 -2,89 0,452
21.07.2019 -1,40 0,733
22.07.2019    
23.07.2019    
24.07.2019    
25.07.2019    
26.07.2019    
27.07.2019    
28.07.2019    
29.07.2019    
30.07.2019    
31.07.2019    

 

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz Lw

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.07.2019   -3,19 0,482
02.07.2019 -4,63 0,249
03.07.2019 -2,66 0,569
04.07.2019 -1,89 0,693
05.07.2019 -2,81 0,543
06.07.2019 -2,46 0,601
07.07.2019 -2,47 0,599
08.07.2019 -2,75 0,554
09.07.2019 -2,76 0,551
10.07.2019 -2,85 0,538
11.07.2019 -3,36 0,455
12.07.2019 -3,20 0,481
13.07.2019 -1,72 0,721
14.07.2019 -2,82 0,543
15.07.2019 -2,91 0,527
16.07.2019 -2,84 0,539
17.07.2019 -3,17 0,485
18.07.2019 -2,90 0,530
19.07.2019 -2,87 0,534
20.07.2019 -4,26 0,309
21.07.2019 3,73 0,395
22.07.2019    
23.07.2019    
24.07.2019    
25.07.2019    
27.07.2019    
28.07.2019    
29.07.2019    
30.07.2019    
31.07.2019    

 

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.