Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.
Mężczyzna w kasku i ubraniu roboczym trzyma zawór będący elementem żółtej stacji gazowej, w tle niebieskie niebo
Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:
Data Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C] gaz E Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)
01.09.2022 -1,63 0,672
02.09.2022 1,34
03.09.2022 -1,36 0,725
04.09.2022 -1,34 0,731
05.09.2022 -1,42 0,713
06.09.2022 -1,38 0,723
07.09.2022 -1,32 0,735
08.09.2022 -1,42 0,714
09.09.2022 -1,38 0,722
10.09.2022 -0,92 0,816
11.09.2022 -0,48 0,904
12.09.2022 -1,32 0,734
13.09.2022 -1,73 0,653
14.09.2022 -0,87 0,825
15.09.2022 -1,05 0,789
16.09.2022 -0,72 0,855
17.09.2022 0,12
18.09.2022 0,96
19.09.2022 1,21
20.09.2022 2,76
21.09.2022 2,03
22.09.2022 2,04
23.09.2022 2,17
24.09.2022 2,39
25.09.2022 2,34
26.09.2022 1,75
27.09.2022 1,96
28.09.2022
29.09.2022
30.09.2022
Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:
Data Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C] gaz Lw Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)
01.09.2022 -3,55 0,448
02.09.2022 -3,25 0,495
03.09.2022 -3,56 0,446
04.09.2022 -3,55 0,448
05.09.2022 -3,09 0,520
06.09.2022 -3,60 0,441
07.09.2022 -3,12 0,515
08.09.2022 -4,08 0,366
09.09.2022 -3,59 0,441
10.09.2022 -3,20 0,502
11.09.2022 -3,28 0,490
12.09.2022 -3,86 0,402
13.09.2022 -4,64 0,282
14.09.2022 -3,10 0,520
15.09.2022 -3,35 0,482
16.09.2022 -3,13 0,515
17.09.2022 -1,91 0,704
18.09.2022 -1,03 0,841
19.09.2022 -0,56 0,914
20.09.2022 -0,23 0,964
21.09.2022 0,82
22.09.2022 -0,90 0,861
23.09.2022 -0,34 0,947
24.09.2022 -0,14 0,978
25.09.2022 0,18
26.09.2022 -0,74 0,886
27.09.2022 0,74
28.09.2022
29.09.2022
30.09.2022

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform