Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz E

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo) 

 01.12.2016  18,28  
02.12.2016 18,03  
03.12.2016 18,50  
04.12.2016 19,33  
05.12.2016 19,47  
06.12.2016 19,54  
07.12.2016    
08.12.2016    
09.12.2016    
10.12.2016    
11.12.2016    
12.12.2016    
13.12.2016    
14.12.2016    
15.12.2016    
16.12.2016    
17.12.2016    
18.12.2016    
19.12.2016    
20.12.2016    
21.12.2016    
22.12.2016    
23.12.2016    
24.12.2016    
25.12.2016    
26.12.2016    
27.12.2016    
28.12.2016    
29.12.2016    
30.12.2016    
31.12.2016    

 

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz Lw

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.12.2016  4,63  
02.12.2016 4,48  
03.12.2016 4,55  
04.12.2016 4,72  
05.12.2016 4,94  
06.12.2016 4,87  
07.12.2016    
08.12.2016    
09.12.2016    
10.12.2016    
11.12.2016    
12.12.2016    
13.12.2016    
14.12.2016    
15.12.2016    
16.12.2016    
17.12.2016    
18.12.2016    
19.12.2016    
20.12.2016    
21.12.2016    
22.12.2016    
23.12.2016    
24.12.2016    
25.12.2016    
26.12.2016    
27.12.2016    
28.12.2016    
29.12.2016    
30.12.2016    
31.12.2016    

 

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.