Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.
Mężczyzna w kasku i ubraniu roboczym trzyma zawór będący elementem żółtej stacji gazowej, w tle niebieskie niebo
Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:
Data Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C] gaz E Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)
01.05.2023 2,34
02.05.2023 1,68
03.05.2023 3,04
04.05.2023 2,04
05.05.2023 1,64
06.05.2023 3,85
07.05.2023 5,27
08.05.2023 4,22
09.05.2023 2,80
10.05.2023 1,74
11.05.2023 0,75
12.05.2023 0,40
13.05.2023 0,53
14.05.2023 0,18
15.05.2023 0,37
16.05.2023 0,13
17.05.2023 1,66
18.05.2023 1,92
19.05.2023 2,12
20.05.2023 0,75
21.05.2023 -0,39 0,926
22.05.2023 -1,01 0,808
23.05.2023 -1,02 0,805
24.05.2023 -0,86 0,837
25.05.2023 -0,78 0,852
26.05.2023 -0,84 0,840
27.05.2023 -0,53 0,899
28.05.2023 -0,61 0,883
29.05.2023 -1,15 0,781
30.05.2023
31.05.2023
Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:
Data Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C] gaz Lw Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)
01.05.2023 0,32
02.05.2023 -0,25 0,965
03.05.2023 0,62
04.05.2023 -0,25 0,964
05.05.2023 -0,88 0,876
06.05.2023 2,68
07.05.2023 2,77
08.05.2023 0,79
09.05.2023 0,20
10.05.2023 -1,50 0,789
11.05.2023 -2,57 0,641
12.05.2023 -2,06 0,711
13.05.2023 -2,45 0,657
14.05.2023 -2,29 0,680
15.05.2023 -2,09 0,707
16.05.2023 -0,67 0,906
17.05.2023 -0,26 0,963
18.05.2023 -1,52 0,788
19.05.2023 -0,71 0,901
20.05.2023 -1,15 0,839
21.05.2023 -2,60 0,636
22.05.2023 -3,44 0,519
23.05.2023 -2,80 0,607
24.05.2023 -3,08 0,569
25.05.2023 -2,88 0,597
26.05.2023 -3,23 0,547
27.05.2023 -2,64 0,631
28.05.2023 -2,53 0,645
29.05.2023 -3,44 0,518
30.05.2023
31.05.2023

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform