Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz E

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.10.2020  2,21  
02.10.2020 1,68  
03.10.2020 0,60  
04.10.2020 0,50  
05.10.2020 0,64  
06.10.2020 1,10  
07.10.2020 1,86  
08.10.2020 2,87  
09.10.2020 2,70  
10.10.2020 3,26  
11.10.2020 5,01  
12.10.2020 7,25  
13.10.2020 9,12  
14.10.2020 9,65  
15.10.2020 9,33  
16.10.2020 9,99  
17.10.2020 11,01   
18.10.2020 11,00  
19.10.2020 10,33  
20.10.2020 9,64  
21.10.2020    
22.10.2020    
23.10.2020    
24.10.2020    
25.10.2020    
26.10.2020    
27.10.2020    
28.10.2020    
29.10.2020    
30.10.2020    
31.10.2020    

 

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz Lw

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

01.10.2020    0,01  
02.10.2020 -0,54 0,929
03.10.2020 -1,15 0,849
04.10.2020  0,90  
05.10.2020 -1,33 0,825
06.10.2020  0,74  
07.10.2020 0,40  
08.10.2020 1,19  
09.10.2020 -0,10 0,987
10.10.2020 1,52  
11.10.2020 3,37  
12.10.2020 4,78  
13.10.2020 7,47  
14.10.2020 8,48  
15.10.2020 6,24  
16.10.2020 7,33  
17.10.2020 7,91  
18.10.2020 8,55  
19.10.2020 8,14  
20.10.2020 7,47  
21.10.2020    
22.10.2020    
23.10.2020    
24.10.2020    
25.10.2020    
26.10.2020    
27.10.2020    
28.10.2020    
29.10.2020    
30.10.2020    
31.10.2020    

 

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.