Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.
Mężczyzna w kasku i ubraniu roboczym trzyma zawór będący elementem żółtej stacji gazowej, w tle niebieskie niebo
Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:
Data Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C] gaz E Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)
01.10.2021 4,14
02.10.2021 3,81
03.10.2021 2,18
04.10.2021 1,13
05.10.2021 0,84
06.10.2021 1,81
07.10.2021 3,02
08.10.2021 5,0
09.10.2021 6,74
10.10.2021 7,75
11.10.2021 8,01
12.10.2021 8,21
13.10.2021 9,07
14.10.2021 9,17
15.10.2021 7,46
16.10.2021 8,24
17.10.2021 8,43
18.10.2021 8,18
19.10.2021 6,54
20.10.2021 4,44
21.10.2021 4,92
22.10.2021 7,12
23.10.2021 9,50
24.10.2021 10,16
25.10.2021 9,67
26.10.2021
27.10.2021
28.10.2021
29.10.2021
30.10.2021
31.10.2021
Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:
Data Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C] gaz Lw Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)
01.10.2021 0,48
02.10.2021 0,93
03.10.2021 -1,32 0,810
04.10.2021 -1,33 0,808
05.10.2021 -2,04 0,707
06.10.2021 -1,01 0,855
07.10.2021 0,13
08.10.2021 1,36
09.10.2021 3,55
10.10.2021 4,91
11.10.2021 5,99
12.10.2021 7,07
13.10.2021 8,24
14.10.2021 8,23
15.10.2021 6,05
16.10.2021 6,52
17.10.2021 5,87
18.10.2021 6,05
19.10.2021 5,59
20.10.2021 2,28
21.10.2021 2,23
22.10.2021 6,05
23.10.2021 7,88
24.10.2021 8,33
25.10.2021 8,08
26.10.2021
27.10.2021
28.10.2021
29.10.2021
30.10.2021
31.10.2021

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform