Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz E

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo) 

 01.01.2017  19,38  
02.01.2017 21,43  
03.01.2017 21,21  
04.01.2017 21,38  
05.01.2017 25,40  
06.01.2017 30,47  
07.01.2017 32,54  
08.01.2017 31,29  
09.01.2017 30,72  
10.01.2017 30,55  
11.01.2017 29,87  
12.01.2017 24,46  
13.01.2017 22,67  
14.01.2017 20,21  
15.01.2017 21,42  
16.01.2017 21,90  
17.01.2017 23,84  
18.01.2017 25,72  
19.01.2017 26,33  
20.01.2017 22,99  
21.01.2017 21,38  
22.01.2017 21,04  
23.01.2017 22,08  
24.01.2017    
25.01.2017    
26.01.2017    
27.01.2017    
28.01.2017    
29.01.2017    
30.01.2017    
31.01.2017    

 

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz Lw

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.01.2017  3,94  
02.01.2017 4,89  
03.01.2017 5,11  
04.01.2017 4,93  
05.01.2017 5,79  
06.01.2017 6,09  
07.01.2017 6,43  
08.01.2017 6,08  
09.01.2017 5,90  
10.01.2017 6,28  
11.01.2017 6,49  
12.01.2017 5,35  
13.01.2017 5,16  
14.01.2017 4,86  
15.01.2017 4,80  
16.01.2017 5,74  
17.01.2017 5,67  
18.01.2017 6,09  
19.01.2017 6,21  
20.01.2017 5,48  
21.01.2017 4,56  
22.01.2017 5,06  
23.01.2017 5,71  
24.01.2017    
25.01.2017    
26.01.2017    
27.01.2017    
28.01.2017    
29.01.2017    
30.01.2017    
31.01.2017    

 

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.