Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz E

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.05.2019    0,86    
02.05.2019 1,74  
03.05.2019 3,27  
04.05.2019 3,89  
05.05.2019 7,26  
06.05.2019 6,06  
07.05.2019 5,59  
08.05.2019 4,24  
09.05.2019 4,19  
10.05.2019 3,04  
11.05.2019 2,23  
12.05.2019 3,38  
13.05.2019 4,24  
14.05.2019 6,28  
15.05.2019 6,25  
16.05.2019 3,75  
17.05.2019 1,69  
18.05.2019 0,70  
19.05.2019 -1,03 0,804
20.05.2019 -0,94 0,822
21.05.2019 -0,30 0,944
22.05.2019 -0,10 0,981
23.05.2019 0,26  
24.05.2019 0,28  
25.05.2019 0,31  
26.05.2019    
27.05.2019    
28.05.2019    
29.05.2019    
30.05.2019    
31.05.2019    

 

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz Lw

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.05.2019    -1,68   0,726
02.05.2019 -0,05 0,991
03.05.2019 -0,20 0,968
04.05.2019  4,54  
05.05.2019    3,18    
06.05.2019  2,09  
07.05.2019     4,44     
08.05.2019    2,63    
09.05.2019    3,77    
10.05.2019  1,85  
11.05.2019  1,70  
12.05.2019 3,07  
13.05.2019 2,33  
14.05.2019  4,33    
15.05.2019   6,52    
16.05.2019 4,03  
17.05.2019 0,92  
18.05.2019 -0,93 0,847
19.05.2019 -2,61 0,557
20.05.2019 -2,87 0,531
21.05.2019 -1,65 0,730
22.05.2019 -0,65 0,894
23.05.2019 -1,37 0,776
24.05.2019 -1,37 0,776
25.05.2019 -1,62 0,735
26.05.2019    
27.05.2019    
28.05.2019    
29.05.2019    
30.05.2019    
31.05.2019    

 

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.