Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz E

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo) 

 01.07.2018  -0,48 0,910
02.07.2018 -1,30 0,755
03.07.2018 -1,24 0,765
04.07.2018 -1,06 0,799
05.07.2018 -1,10 0,792
06.07.2018 -1,32 0,751
07.07.2018 -1,01 0,810
08.07.2018 -1,03 0,805
09.07.2018 -1,48 0,720
10.07.2018 -1,39 0,737
11.07.2018 -1,23 0,768
12.07.2018 -1,20 0,773
13.07.2018 -1,24 0,766
14.07.2018 -0,86 0,837
15.07.2018 -0,95 0,820
16.07.2018 -1,50 0,718
17.07.2018 -1,25 0,764
18.07.2018 -1,19 0,775
19.07.2018 -1,14 0,784
20.07.2018 -1,27 0,761
21.07.2018    
22.07.2018    
23.07.2018    
24.07.2018    
25.07.2018    
26.07.2018    
27.07.2018    
28.07.2018    
29.07.2018    
30.07.2018    
31.07.2018    

 

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz Lw

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.07.2018  -0,54 0,695
02.07.2018 -0,64 0,640
03.07.2018 -0,52 0,707
04.07.2018 -0,45 0,746
05.07.2018 -0,70 0,610
06.07.2018 -0,65 0,638
07.07.2018 0,23  
08.07.2018 -0,62 0,653
09.07.2018 -0,67 0,622
10.07.2018 -0,64 0,642
11.07.2018 -0,42 0,765
12.07.2018 -0,37 0,792
13.07.2018 -0,54 0,700
14.07.2018 -0,62 0,654
15.07.2018 -0,49 0,724
16.07.2018 -0,61 0,660
17.07.2018 -0,62 0,652
18.07.2018 -0,58 0,677
19.07.2018 -0,44 0,752
20.07.2018 -0,53 0,700
21.07.2018    
22.07.2018    
23.07.2018    
24.07.2018    
25.07.2018    
26.07.2018    
27.07.2018    
28.07.2018    
29.07.2018    
30.07.2018    
31.07.2018    

 

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.