Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.
Mężczyzna w kasku i ubraniu roboczym trzyma zawór będący elementem żółtej stacji gazowej, w tle niebieskie niebo
Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:
Data Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C] gaz E Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)
01.05.2022 2,41
02.05.2022 1,41
03.05.2022 1,52
04.05.2022 1,00
05.05.2022 0,67
06.05.2022 0,54
07.05.2022 0,61
08.05.2022 0,32
09.05.2022 0,01
10.05.2022 -0,25 0,950
11.05.2022 -0,85 0,829
12.05.2022 -0,64 0,871
13.05.2022 -0,88 0,824
14.05.2022 -0,26 0,947
15.05.2022 -0,24 0,953
16.05.2022 0,40
17.05.2022 -0,80 0,840
18.05.2022 -0,29 0,943
19.05.2022 -0,83 0,834
20.05.2022 -1,30 0,739
21.05.2022 -0,74 0,851
22.05.2022 -0,08 0,984
23.05.2022 -0,86 0,828
24.05.2022 -0,76 0,848
25.05.2022
26.05.2022
27.05.2022
28.05.2022
29.05.2022
30.05.2022
31.05.2022
Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:
Data Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C] gaz Lw Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)
01.05.2022 -0,24 0,961
02.05.2022 -0,99 0,843
03.05.2022 -0,95 0,851
04.05.2022 -1,54 0,757
05.05.2022 -1,88 0,704
06.05.2022 -1,86 0,706
07.05.2022 -1,89 0,702
08.05.2022 -1,76 0,722
09.05.2022 -2,14 0,662
10.05.2022 -2,48 0,609
11.05.2022 -2,74 0,567
12.05.2022 -2,98 0,529
13.05.2022 -2,97 0,531
14.05.2022 -2,03 0,678
15.05.2022 -2,82 0,554
16.05.2022 -3,26 0,484
17.05.2022 -2,94 0,535
18.05.2022 -3,08 0,513
19.05.2022 -2,73 0,569
20.05.2022 -3,15 0,502
21.05.2022 -2,69 0,575
22.05.2022 -3,08 0,513
23.05.2022 -3,21 0,492
24.05.2022 -2,96 0,532
25.05.2022
26.05.2022
27.05.2022
28.05.2022
29.05.2022
30.05.2022
31.05.2022

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform