Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz E

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo) 

 01.05.2018  -0,71 0,867
02.05.2018 -0,69 0,870
03.05.2018 -0,56 0,895
04.05.2018 -0,80 0,849
05.05.2018 -0,14 0,975
06.05.2018 -0,12 0,978
07.05.2018 -0,84 0,841
08.05.2018 -0,92 0,827
09.05.2018 -1,18 0,779
10.05.2018 -1,22 0,771
11.05.2018 -1,22 0,770
12.05.2018 -0,76 0,858
13.05.2018 -0,73 0,862
14.05.2018 -1,01 0,810
15.05.2018 -0,86 0,837
16.05.2018 -0,63 0,881
17.05.2018 -0,18 0,966
18.05.2018 -0,35 0,934
19.05.2018 0,10  
20.05.2018 -0,01 0,997
21.05.2018 -0,94 0,823
22.05.2018 -0,93 0,825
23.05.2018 -1,02 0,807
24.05.2018 -1,06 0,800
25.05.2018    
26.05.2018    
27.05.2018    
28.05.2018    
29.05.2018    
30.05.2018    
31.05.2018    

 

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz Lw

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.05.2018  -0,45 0,748
02.05.2018 -0,48 0,732
03.05.2018 -0,40 0,778
04.05.2018 -0,26 0,855
05.05.2018 -0,13 0,927
06.05.2018 -0,27 0,846
07.05.2018 -0,26 0,854
08.05.2018 -0,37 0,793
09.05.2018 -0,29 0,836
10.05.2018 -0,27 0,848
11.05.2018 -0,41 0,770
12.05.2018 0,75  
13.05.2018 -0,48 0,732
14.05.2018 -0,44 0,754
15.05.2018 -0,40 0,776
16.05.2018 -0,09 0,951
17.05.2018 -0,57 0,678
18.05.2018 -0,79 0,557
19.05.2018 -0,40 0,777
20.05.2018 -0,30 0,832
21.05.2018 -0,38 0,787
22.05.2018 -0,86 0,519
23.05.2018 -0,54 0,695
24.05.2018 -0,53 0,701
25.05.2018    
26.05.2018    
27.05.2018    
28.05.2018    
29.05.2018    
30.05.2018    
31.05.2018    

 

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.