Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.
Mężczyzna w kasku i ubraniu roboczym trzyma zawór będący elementem żółtej stacji gazowej, w tle niebieskie niebo
Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:
Data Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C] gaz E Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)
01.06.2021 0,50
02.06.2021 -1,24 0,777
03.06.2021 -4,02 0,275
04.06.2021 -1,22 0,780
05.06.2021 -0,97 0,824
06.06.2021 -0,93 0,832
07.06.2021 -1,45 0,739
08.06.2021 -1,43 0,742
09.06.2021 -1,41 0,745
10.06.2021 -1,46 0,737
11.06.2021 -1,54 0,721
12.06.2021 -1,14 0,794
13.06.2021
14.06.2021
15.06.2021
16.06.2021
17.06.2021
18.06.2021
19.06.2021
20.06.2021
21.06.2021
22.06.2021
23.06.2021
24.06.2021
25.06.2021
26.06.2021
27.06.2021
28.06.2021
29.06.2021
30.06.2021
Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:
Data Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C] gaz Lw Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)
01.06.2021 -2.22 0,701
02.06.2021 -3,51 0,527
03.06.2021 -0,05 0,993
04.06.2021 -3,41 0,541
05.06.2021 -2,93 0,605
06.06.2021 -4,29 0,421
07.06.2021 -3,57 0,519
08.06.2021 -3,73 0,498
09.06.2021 -3,40 0,542
10.06.2021 -3,45 0,534
11.06.2021 -4,67 0,359
12.06.2021 -2,84 0,610
13.06.2021
14.06.2021
15.06.2021
16.06.2021
17.06.2021
18.06.2021
19.06.2021
20.06.2021
21.06.2021
22.06.2021
23.06.2021
24.06.2021
25.06.2021
26.06.2021
27.06.2021
28.06.2021
29.06.2021
30.06.2021

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform