*
Podstawowe informacje, dotyczące procesu przyłączenia do sieci gazowej, wraz z formularzami i wzorami wniosków i umów, znajdą Państwo tutaj.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przyłączenia obiektu do sieci gazowej (w tym m.in. dotyczące otrzymanych warunków przyłączenia, podpisanej umowy o przyłączenie do sieci gazowej, czy realizacji zawartej umowy) prosimy o kontakt na podany poniżej numer telefonu.
W zakresie informacji i zgłoszeń, dotyczących rozliczeń za zużyte paliwo gazowe, odczytów stanów gazomierza, możliwości rozliczenia z odczytu podanego poza harmonogramem, prosimy o kontakt ze sprzedawcą paliwa gazowego, z którym mają Państwo podpisaną Umowę kompleksową dostarczania i sprzedaży paliwa gazowego.
Informacje, związane z metodologią oraz ogólnymi zasadami wykonywania odczytów, uzyskają Państwo, kontaktując się na podany poniżej numer telefonu.
Podstawowe informacje, dotyczące zasad uruchomienia/wznawiania/wstrzymania dostawy paliwa gazowego mogą Państwo uzyskać u sprzedawcy paliwa gazowego, z którym mają Państwo podpisaną Umowę kompleksową dostarczania i sprzedaży paliwa gazowego.
Informacje dla nowo przyłączanych odbiorców, dotyczące uruchomienia dostawy paliwa gazowego, znajdą Państwo tutaj.
W przypadku dodatkowych pytań, ustalenia terminu montażu/wymiany gazomierza lub uzyskania informacji nt. wstrzymania dostarczania paliwa gazowego, prosimy o kontakt na podany poniżej numer telefonu.
Każdy odbiorca, przyłączony do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, ma prawo wyboru sprzedawcy paliwa gazowego.
Zarówno procedurę zmiany sprzedawcy paliwa gazowego wraz z wnioskiem, jak i aktualną listę podmiotów posiadających status Zleceniodawcy Usługi Dystrybucji (ZUD), z którymi Polska Spółka Gazownictwa posiada zawarte umowy na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego, znajdą Państwo tutaj.
W przypadku dodatkowych pytań, dotyczących zasad zmiany Sprzedawcy, prosimy o kontakt na podany poniżej numer telefonu.
W przypadku reklamacji, dotyczących rozliczeń i faktur związanych z zawartą Umową kompleksową dostarczania i sprzedaży paliwa gazowego, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą paliwa gazowego, z którym mają Państwo podpisaną umowę.
W razie zastrzeżeń, związanych z procesem przyłączania do sieci gazowej, świadczoną usługą dystrybucji lub innymi usługami realizowanymi przez PSG ( w tym sprawami, których przedmiotem jest zaniedbanie lub nienależyte wykonanie obowiązków przez naszych pracowników), mogą Państwo zgłosić reklamację, kontaktując się na podany poniżej numer telefonu.
Wszelkie należności z tytułu opłat (w tym m.in. za przyłączenie do sieci gazowej, usług gazowniczych, z tytułu nielegalnego poboru paliwa gazowego, z tytułu odszkodowań za spowodowanie awarii na sieci gazowej i in.) należy regulować na podstawie otrzymanych faktur/rachunków/not wystawionych przez PSG, w terminie i na rachunek bankowy, wskazany na fakturze/rachunku/nocie.
Aby ustalić bieżącą kwotę do zapłaty, sprawdzić historię faktur/rachunków/not i ich płatności, bądź pozyskać informację, dotyczącą ewentualnego postępowania windykacyjnego, prosimy o bezpośredni kontakt na podany poniżej numer telefonu.
*
*

Dane kontaktowe

Proszę o weryfikację obszaru lub danych adresowych, gdyż w wybranej miejscowość Polska Spółka Gazownictwa nie prowadzi działalności związanej z dystrybucją paliwa gazowego, a w przypadku wątpliwości zgłoszenie zapytania poprzez formularz kontaktowy.
* - oznacza pole wymagane