*
Podstawowe informacje dotyczące procesu przyłączenia do sieci gazowej wraz z formularzami i wzorami wniosków i umów znajdą Państwo tutaj.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. przyłączenia obiektu do sieci gazowej, w tym m.in. otrzymanych warunków przyłączenia lub podpisanej umowy o przyłączenie do sieci gazowej, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dot. realizacji zawartej umowy o przyłączenie obiektu do sieci gazowej, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
W zakresie informacji i zgłoszeń dotyczących rozliczeń za zużyte paliwo gazowe, odczytów stanów gazomierza, możliwości rozliczenia z odczytu podanego przez Odbiorcę poza harmonogramem, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą paliwa gazowego, z którym mają Państwo podpisaną Umowę kompleksową dostarczania i sprzedaży paliwa gazowego. W zakresie metodologii oraz ogólnych zasad wykonywania odczytów uzyskają Państwo informacje korzystając z formularza.
Podstawowe informacje dotyczące zasad uruchomienia/wznawiania dostawy paliwa gazowego mogą Państwo uzyskać u Sprzedawcy paliwa gazowego, z którym mają Państwo podpisaną Umowę kompleksową dostarczania i sprzedaży paliwa gazowego.
Informacje dla nowo przyłączanych Odbiorców dotyczące uruchomienia dostawy paliwa gazowego znajdą Państwo tutaj.
W przypadku dodatkowych pytań lub chęci umówienia się na montaż gazomierza, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Każdy Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa ma prawo do wyboru Sprzedawcy paliwa gazowego.
Procedurę zmiany Sprzedawcy paliwa gazowego wraz z wnioskiem oraz aktualną listą podmiotów posiadających status Zleceniodawcy Usługi Dystrybucji (ZUD), z którymi Polska Spółka Gazownictwa posiada zawarte umowy na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego, znajdą Państwo tutaj.
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zasad zmiany Sprzedawcy prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
W przypadku reklamacji dotyczących rozliczeń i faktur związanych z zawartą Umową kompleksową dostarczania i sprzedaży paliwa gazowego prosimy o kontakt ze Sprzedawcą paliwa gazowego, z którym mają Państwo podpisaną umowę.
W razie zastrzeżeń dotyczących procesu przyłączania do sieci gazowej, świadczonej usługi dystrybucji lub innych usług realizowanych przez PSG, w tym spraw, których przedmiotem jest zaniedbanie lub nienależyte wykonanie obowiązków przez naszych pracowników, mogą Państwo zgłosić reklamację, wypełniając poniższy formularz
Podstawowe informacje dotyczące zasad wstrzymania dostawy paliwa gazowego mogą Państwo uzyskać u Sprzedawcy paliwa gazowego, z którym mają Państwo podpisaną Umowę kompleksową dostarczania i sprzedaży paliwa gazowego.
W przypadku dodatkowych pytań lub chęci umówienia się na wymianę gazomierza, bądź uzyskania informacji w zakresie wstrzymania dostarczania paliwa gazowego, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
*
*

Adres punktu poboru

*
*
*
*
*
*
*
*
*
Weryfikacja - wprowadź cyfry widoczne poniżej
* - oznacza pole wymagane