Etyka w PSG

W Polskiej Spółce Gazownictwa wartości etyczne są integralną częścią sposobu prowadzenia działalności biznesowej. Wynika to z przekonania, że etyka w biznesie przekłada się na rentowność naszego przedsiębiorstwa.

 

Kodeks etyki PSG

Kładziemy duży nacisk na przestrzeganie obowiązującego w naszej firmie Kodeksu etyki. Dokument ten został opracowany w oparciu o nasze kluczowe wartości, a jego głównym celem jest budowanie coraz większej świadomości i ograniczanie występowania sytuacji wątpliwych etycznie. Kodeks jest zbiorem wskazówek, który w oparciu o wartości moralne uzupełnia i wzmacnia normy postępowania określone w przepisach prawa.

email: [email protected]  

 Przeczytaj nasz Kodeks etyki