Działalność sponsoringowa

Polska Spółka Gazownictwa prowadzi działalność sponsoringową na terenie całego kraju. Firma wspiera wartościowe projekty o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym przede wszystkim w następujących obszarach: ekologia i ochrona środowiska, sprawy społeczne, nauka i edukacja, sport i kultura. Wszystkie działania sponsoringowe realizowane przez PSG są zgodne z Zasadami zarządzania działaniami sponsoringowymi w GK PGNiG, co pozwala na wsparcie najciekawszych inicjatyw, które efektywnie wspomagają promocję działań spółki oraz całej Grupy Kapitałowej.
 
Nawiązanie współpracy sponsoringowej poprzedza wnikliwa, indywidualna ocena merytoryczna oraz ekonomiczna każdego projektu. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa wszystkie projekty sponsoringowe realizowane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. muszą wykazywać się efektywnością ekonomiczną. W związku z tym przesłany wniosek powinien zawierać szczegółowe dane pozwalające na analizę kosztów dotarcia do odbiorców, w tym wyczerpujący opis wszystkich działań ATL, BTL i PR. W ramach opisu działań należy wskazać rodzaj mediów, ilość emisji, zasięg, nakład, formaty i lokalizacje nośników outdoorowych, a także zawrzeć opis planowanych działań ambientowych oraz aktywności w internecie i mediach społecznościowych. W przypadku działań BTL należy wyszczególnić dodatkowo opis i format materiałów oraz powierzchnię zawartej na nich informacji o sponsorze, a także liczbę i opis wydarzeń, w trakcie których będzie eksponowana informacja o sponsorze.
 
Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy sponsoringowej z PSG sp. z o.o. prosimy o przesyłanie prawidłowo wypełnionego wniosku na adres: sponsoring@psgaz.pl (wzór wniosku dostępny poniżej).
 
Wnioski o sponsoring projektów, których efektywności nie będzie można oszacować z uwagi na brak niezbędnych danych, nie będą rozpatrywane.
 
Z uwagi na kompleksowe podejście do realizacji projektów sponsoringowych, w tym opracowanie przez spółkę dodatkowych działań wspierających komunikację sponsorowanych projektów, średni czas podjęcia aktywności sponsoringowej wynosi ok. 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.