Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu

Rafał Borutko Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Rafał Borutko
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokat oraz członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

W latach 2004-2006 wicemarszałek województwa dolnośląskiego - członek zarządu. Kierował Departamentem Mienia Wojewódzkiego z Wydziałami Inwestycji i Ochrony Środowiska. W roku 2007 powołany na stanowisko wiceministra gospodarki morskiej w rządzie Premiera Jarosława Kaczyńskiego - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej. W tym czasie był odpowiedzialny za prace związane z procesem legislacyjnym ministerstwa, pozyskiwaniem funduszy europejskich, prowadzeniem inwestycji m. in. w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko NSRO na lata 2007-2013 oraz inicjowanie budowy Terminala LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W latach 1998-2004 zatrudniony w departamencie ekonomicznym spółki akcyjnej prawa handlowego świadczącej usługi outsourcingowe dla przedsiębiorstw.

Ponadto były członek rad społecznych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz były członek rad nadzorczych spółek komunalnych z udziałem większościowym samorządu terytorialnego.

Wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Polskiej Spółki Gazownictwa” sp. z o.o.

Przemysław Prucnal Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Przemysław Prucnal
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Inżynierii Gazownictwa na Wydziale Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.

Pracę w branży gazowniczej rozpoczął w 2004 r w Rejonie Dystrybucji Gazu Wałbrzych, gdzie pełnił funkcje dozorowe oraz kierownicze. Od 2008 do 2014 był zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zakładu ds. Technicznych w Zakładzie Gazowniczym w Wałbrzychu, a od 2014 do 2016 pełnił funkcję Dyrektora tego Zakładu.

Posiada duże doświadczenie w obszarze eksploatacji infrastruktury gazowej oraz w zarządzaniu projektami, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru inwestycyjnego oraz działalności rozwojowej.

Jest Dyrektorem Górniczym III stopnia oraz członkiem SITPNiG.

Andrzej Pyzio Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Andrzej Pyzio
Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Menedżer i ekspert w zakresie finansów i nieruchomości. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Banku Zachodnim SA. Przez kolejne lata kierował zespołami analityków kredytowych odpowiedzialnymi za finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, a następnie dużych korporacji w ramach bankowości korporacyjnej, w tym szczególnie w zakresie inwestycji deweloperskich i project finance. W latach 2008-2011 pełnił stanowiska dyrektora finansowego oraz dyrektora zarządzającego w spółkach deweloperskich operujących w segmencie nieruchomości komercyjnych.

Posiada bogate doświadczenie na polu oceny i finansowania złożonych projektów inwestycyjnych oraz przygotowywania różnorodnych analiz finansowych. W ramach prowadzonej działalności konsultingowej uczestniczył w projektach doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania koncepcji budżetowania i raportowania, w tym w firmach z sektora energetycznego należących do Grupy PGNiG.