Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu

Rafał Borutko Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Rafał Borutko
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokat oraz członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

W latach 2004-2006 wicemarszałek województwa dolnośląskiego - członek zarządu. Kierował Departamentem Mienia Wojewódzkiego z Wydziałami Inwestycji i Ochrony Środowiska. W roku 2007 powołany na stanowisko wiceministra gospodarki morskiej w rządzie Premiera Jarosława Kaczyńskiego - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej. W tym czasie był odpowiedzialny za prace związane z procesem legislacyjnym ministerstwa, pozyskiwaniem funduszy europejskich, prowadzeniem inwestycji m. in. w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko NSRO na lata 2007-2013 oraz inicjowanie budowy Terminala LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W latach 1998-2004 zatrudniony w departamencie ekonomicznym spółki akcyjnej prawa handlowego świadczącej usługi outsourcingowe dla przedsiębiorstw.

Ponadto były członek rad społecznych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz były członek rad nadzorczych spółek komunalnych z udziałem większościowym samorządu terytorialnego.

Wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Polskiej Spółki Gazownictwa” sp. z o.o.

Andrzej Pyzio Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Andrzej Pyzio
Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Menedżer i ekspert w zakresie finansów i nieruchomości. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Banku Zachodnim SA. Przez kolejne lata kierował zespołami analityków kredytowych odpowiedzialnymi za finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, a następnie dużych korporacji w ramach bankowości korporacyjnej, w tym szczególnie w zakresie inwestycji deweloperskich i project finance. W latach 2008-2011 pełnił stanowiska dyrektora finansowego oraz dyrektora zarządzającego w spółkach deweloperskich operujących w segmencie nieruchomości komercyjnych.

Posiada bogate doświadczenie na polu oceny i finansowania złożonych projektów inwestycyjnych oraz przygotowywania różnorodnych analiz finansowych. W ramach prowadzonej działalności konsultingowej uczestniczył w projektach doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania koncepcji budżetowania i raportowania, w tym w firmach z sektora energetycznego należących do Grupy PGNiG.

Jacek Kawula o.o. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Jacek Kawula
p.o. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu, kierunek: Górnictwo i Geologia, specjalizacja: Gazownictwo Ziemne, ukończył także studia na kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza w specjalności Inżynieria Gazownicza.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży gazowniczej. Pracę w branży rozpoczął w 1990 r. w Zakładzie Gazowniczym w Krakowie - Karpacki Okręgowy Zakład Gazownictwa w Tarnowie. Kolejne kilka lat prowadził własną działalność gospodarczą. Od roku 1997 związany kolejno z: PGNIG S.A. w Warszawie, Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Piastując kolejne stanowiska zdobywał doświadczenie zawodowe w gazownictwie.

Uczestnik wielu szkoleń związanych z zarządzaniem w gazownictwie – dotyczących zarówno zarządzania operacyjnego, jak również zarządzania jakością. Posiada uprawnienia audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Norm ISO certyfikowanych w PSG.

Autor wielu publikacji prasowych, głównie technicznych. Laureat pierwszej nagrody Zarządu KSG Sp. z o.o. za najlepszy techniczny artykuł roku 2011. Prelegent wielu seminariów na ogólnopolskich konferencjach naukowo – technicznych, wykładowca Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inżynierów Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Kierownik wielu projektów strategicznych wdrażanych w PSG - Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Infrastrukturą, Hermes itp.

Organizator wielu projektów kulturalnych w PSG m.in. wystawy "Błękitna energia –„Gazownictwo wczoraj i dziś", współorganizator Nocy Muzeów, obchodów barbórkowych, itp. Pełni funkcję członka zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego - Oddział w Krakowie.

Odznaczony odznaką Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Zasłużony dla Zakładu Gazowniczego Kraków, Inżynier III stopnia.