Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu

Rafał Borutko Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Rafał Borutko
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokat oraz członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Ukończył międzynarodowe studia Executive MBA, sygnowane przez uczelnie Hasselt University, Umeå School of Business and Economics, University of Limerick, Kemmy Business School, Fachhochschule Aachen, Euromed Marseille Ecole de Management, Wroclaw University of Economics. Magister zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W latach 2004-2006 wicemarszałek województwa dolnośląskiego - członek zarządu. Kierował Departamentem Mienia Wojewódzkiego z Wydziałami Inwestycji i Ochrony Środowiska. W roku 2007 powołany na stanowisko wiceministra gospodarki morskiej w rządzie Premiera Jarosława Kaczyńskiego - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej. W tym czasie był odpowiedzialny za prace związane z procesem legislacyjnym ministerstwa, pozyskiwaniem funduszy europejskich, prowadzeniem inwestycji, m. in. w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko NSRO na lata 2007-2013 oraz inicjowanie budowy Terminala LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W latach 1998-2004 zatrudniony w departamencie ekonomicznym spółki akcyjnej prawa handlowego świadczącej usługi outsourcingowe dla przedsiębiorstw.

Ponadto były członek rad społecznych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz były członek rad nadzorczych spółek komunalnych z udziałem większościowym samorządu terytorialnego.

Wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.”

Andrzej Pyzio Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Andrzej Pyzio
Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwent studiów Executive MBA, posiadacz certyfikatu CIMA Cert BA. Licencjonowany zarządca nieruchomości PFRN.

Menedżer z długoletnią praktyką w obszarze finansów i nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie na polu oceny i finansowania złożonych projektów inwestycyjnych oraz przygotowywania różnorodnych analiz i modeli finansowych.

Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w bankowości. W kolejnych latach kierował zespołami analityków i doradców kredytowych odpowiedzialnych za finansowanie szerokiego spektrum firm, zarówno małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorstw w ramach bankowości korporacyjnej, w szczególności w zakresie inwestycji deweloperskich i project finance.

W latach 2008-2011 pełnił funkcje dyrektora finansowego oraz dyrektora zarządzającego w spółkach deweloperskich operujących w segmencie nieruchomości komercyjnych. W ramach prowadzonej działalności konsultingowej uczestniczył w projektach doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania koncepcji budżetowania i raportowania, w tym w firmach z sektora energetycznego należących do Grupy PGNiG.

Pan Andrzej Pyzio, Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

PSG Inwestycje sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej od marca 2019 roku.

Jacek Kawula o.o. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Jacek Kawula
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu, kierunek: Górnictwo i Geologia, specjalizacja: Gazownictwo Ziemne, ukończył także studia na kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza w specjalności Inżynieria Gazownicza.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży gazowniczej. Pracę w branży rozpoczął w 1990 r. w Zakładzie Gazowniczym w Krakowie – Karpacki Okręgowy Zakład Gazownictwa w Tarnowie. Kolejne kilka lat prowadził własną działalność gospodarczą. Od roku 1997 związany kolejno z: PGNIG S.A. w Warszawie, Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Piastując kolejne stanowiska, zdobywał doświadczenie zawodowe w gazownictwie.

Uczestnik wielu szkoleń związanych z zarządzaniem w gazownictwie – dotyczących zarówno zarządzania operacyjnego, jak również zarządzania jakością. Posiada uprawnienia audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Norm ISO certyfikowanych w PSG.

Autor wielu publikacji prasowych, głównie technicznych. Laureat pierwszej nagrody Zarządu KSG Sp. z o.o. za najlepszy techniczny artykuł roku 2011. Prelegent wielu seminariów na ogólnopolskich konferencjach naukowo – technicznych. Kierownik wielu projektów strategicznych wdrażanych w PSG – Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Infrastrukturą, Hermes itp.

Organizator wielu projektów kulturalnych w PSG, m.in. wystawy „Błękitna energia – Gazownictwo wczoraj i dziś”, współorganizator Nocy Muzeów, obchodów barbórkowych, itp. Pełni funkcję członka zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego – Oddział w Krakowie.

Odznaczony odznaką Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Zasłużony dla Zakładu Gazowniczego Kraków, Inżynier III stopnia.

Pan Jacek Kawula, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – Członek Zarządu Oddziału Kraków od czerwca 2016 roku.