Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu

Ziemowit Podolski Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

Ziemowit Podolski
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

Absolwent Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalność: Gazownictwo ziemne (1998).

Od początku kariery zawodowej związany z gazownictwem. Rozpoczął pracę w Górnośląskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa jako pracownik techniczny. Był kierownikiem ds. technicznych, a następnie zarządzał pracą Rejonu Dystrybucji Gazu, najpierw w Dąbrowie Górniczej, a potem w Będzinie. Kierował zespołem wdrażającym zintegrowane systemy informatyczne w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa. Organizował proces łączenia jednostek organizacyjnych w zabrzańskim Oddziale Polskiej Spółki Gazownictwa. Brał udział w pracach zespołów optymalizujących procesy eksploatacyjne i systemy informatyczne.

Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach z zakresu współczesnej energetyki gazowej i gazownictwa (2003) i z zakresu systemów informatycznych w biznesie. Posiada dyplom studiów menedżerskich MBA Executive Master of Business Administration (2013). Ukończył akredytowane szkolenie zarządzania projektami PRINCE 2.

Żonaty, dwoje dzieci. Hobby to obserwacja ptaków i krajoznawstwo.

Oświadczenie Pana Ziemowita Podolskiego z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Ziemowit Podolski, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu oświadcza, że jego Osoba Najbliższa jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Łukasz Pigula Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

Łukasz Pigula
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

Od początku pracy zawodowej związany z branżą gazowniczą. Pracę rozpoczął w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa w Zabrzu na stanowisku Pracownika ds. inwestycji. Zdobywając kolejne doświadczenia zawodowe pracował na stanowisku specjalisty ds. BHP, pełnił funkcję Kierownika Gazowni, a następnie Kierownika Działu Stacji i Sieci Gazowych.

Z dniem 8 stycznia 2018 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, specjalność Inżynieria Produkcji. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Na etapie szkoły średniej, absolwent 5-letniego Technikum Przemysłu Gazowniczego w Zabrzu. Odbył również szkolenia i kursy, m.in. w zakresie działalności spółek prawa handlowego i prawa pracy. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation

Członek Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Oświadczenie Pana Łukasza Piguli z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Łukasz Pigula, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu oświadcza, że jego Osoba Najbliższa jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Joanna Śnieżko–Barańska Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

Joanna Śnieżko–Barańska
Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku Zarządzania i Marketingu w zakresie Finansów i Rachunkowości. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie Informatycznych Systemów Zarządzania prowadzone przez Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation.

Z branżą gazowniczą związania jest od 1994 roku – swoją karierę zawodową zaczynała jako Pracownik Handlowej Obsługi Odbiorców a następnie Kierownik Działu Handlowo-Administracyjnego. W latach 2001 – 2003 realizowała zadania związane z kalkulacją taryf a następnie w latach 2004 - 2006 związane z zakupem gazu oraz bilansowaniem handlowym. Począwszy od roku 2007 do roku 2015 pełniła funkcję Dyrektora Biura Handlowego. Następnie do końca roku 2017 pracowała na stanowisku Architekta Systemów Teleinformatycznych w Departamencie Teleinformatyki. W roku 2017 pełniła funkcję Kierownika Biura Contact Center w Departamencie Usług Dystrybucyjnych i Obsługi Klienta.

Posiada duże doświadczenie w obszarze prowadzenia projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wdrożeniowych systemów informatycznych jak również z obszaru rynku gazu i nowoczesnych trendów obsługi klienta.

Oświadczenie Pani Joanny Śnieżko-Barańskiej z dnia 31.12.2018 roku:

Pani Joanna Śnieżko-Barańska, Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.