Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie

Robert Kwiatkowski Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Robert Kwiatkowski
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Jest absolwentem Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, kierunek – górnictwo i geologia w zakresie gazownictwo ziemne oraz podyplomowych studiów menedżerskich Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń oraz międzynarodowych warsztatów dotyczących rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w gazownictwie.

Z branżą naftowo-gazowniczą związany od początku swojej kariery zawodowej. Zatrudniony był w spółkach PNiG „Nafta” Sp. z o.o. w Pile, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA oraz PGNiG SA, w których pełnił m.in. funkcje kierownicze i dyrektorskie. W Centrali Spółki PGNiG SA w Warszawie był m.in. dyrektorem Biura Techniki Transportu Gazu i dyrektorem Departamentu Majątku i Administracji.

Posiada doświadczenie w przygotowaniu i opiniowaniu powstających aktów prawnych istotnych dla branży, w tym m. in. Prawa energetycznego i jego rozporządzeń wykonawczych. Autor i współautor licznych prezentacji i referatów technicznych. Kierownik Zespołu Roboczego nr 2 Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Dyrektor Górniczy II Stopnia.

Paweł Kosmalski Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Paweł Kosmalski
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, specjalność Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja.

W trakcie podyplomowych studiów menedżerskich MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Izbę Gospodarczą Gazownictwa, we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.

Od 2004 roku związany z branżą gazowniczą. Pracę zawodową rozpoczął od projektowania sieci i stacji gazowych, przechodząc do realizacji inwestycji, uzyskując w tym czasie uprawnienia budowlane. Od 2010 r. doświadczenie zawodowe zdobywał w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach; w latach 2010-2011 r. przy budowie bloku gazowo-parowego przenoszonego z EC Starachowice do Siedlec, gdzie pełnił funkcję kierownika realizacji robót w zakresie infrastruktury i stacji gazowych. W latach 2012-2016 pełnił funkcje kierowniczą przy realizacji kontraktów w branży ciepłowniczo-gazowej.

Od maja 2016 r. Zastępca Dyrektora Zakładu ds. Technicznych w Mińsku Maz., Oddział Warszawa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Artur Ślarzyński Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Artur Ślarzyński
Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2007 - 2016 Kierownik Biura Zamówień w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Od czerwca 2016 r. Dyrektor Zakładu w Radomiu, Oddział Warszawa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Wykładowca akademicki, praktyk, szkoleniowiec oraz autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Lider zespołu ekspertów opracowujących standardy zawodu specjalisty ds. zamówień publicznych.

Od dnia 02.01.2017 r. Zastępca Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie do Spraw Wsparcia Operacyjnego.