Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie

Andrzej Hoehle Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

Andrzej Hoehle
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

Absolwent Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk społecznych. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Przez wiele lat prowadząc działalność gospodarczą współpracował z branżą pośrednictwa finansowego, zajmował się zarządzaniem nieruchomościami, pracował również na rzecz Parlamentu Europejskiego.

Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego (na kierunkach Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Management Instytucji Publicznych i PR).

Posiada duże doświadczenie we współpracy z administracją rządową i samorządową różnych szczebli. Społecznie działa w pozarządowych organizacjach pożytku publicznego.