Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie

Andrzej Hoehle Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

Andrzej Hoehle
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

Absolwent Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk społecznych. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Przez wiele lat prowadząc działalność gospodarczą współpracował z branżą pośrednictwa finansowego, zajmował się zarządzaniem nieruchomościami, pracował również na rzecz posłów Parlamentu Europejskiego.

Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego (na kierunkach Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Management Instytucji Publicznych i PR).

Posiada duże doświadczenie we współpracy z administracją rządową i samorządową różnych szczebli. Społecznie działa w pozarządowych organizacjach pożytku publicznego.

Oświadczenie Pana Andrzeja Hoehle z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Andrzej Hoehle, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Monika Gasperowicz Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

Monika Gasperowicz
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

Ukończyła Politechnikę Koszalińska, Wydział Budownictwa, Kierunek Inżynieria Środowiska o specjalności sieci i instalacje sanitarne.

Pracę w zawodzie rozpoczęła w wykonawstwie, nadzorując roboty związane z uzbrajaniem terenu w infrastrukturę techniczną taką jak gazociągi, kanalizacja, wodociągi. Dzięki zdobytemu doświadczeniu zawodowemu uzyskała uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej.

Z branżą gazowniczą związana od 2007 r., kiedy rozpoczęła pracę na stanowisku Inspektora Nadzoru, a następnie Kierownika Sekcji Realizacji Inwestycji i Remontów.

Jest aktywnym członkiem SITPNiG od 2015 r., mianowanym na Przewodniczącego Koła Zakładowego nr 6 SITPNiG przy OZG w Szczecinie.

Oświadczenie Pani Moniki Gasperowicz z dnia 31.12.2018 roku:

Pani Monika Gasperowicz, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pani Monika Gasperowicz, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – Przewodnicząca Koła Zakładowego nr 6 SITPNIG przy OZG w Szczecinie od marca 2015 roku.