Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Poznaniu

Artur Różański Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

Artur Różański
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

Urodzony w 1963 roku. Poznaniak.

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, magister akustyki.

Ponad 30 lat doświadczenia zawodowego w różnych branżach (z tego ponad połowa na stanowiskach kierowniczych); m.in. w budownictwie, zarządzaniu nieruchomościami, realizacji projektów z funduszy europejskich, organizacji zamówień publicznych i wdrożeniach projektów informatycznych.

Ma wiele lat doświadczeń we współpracy z administracją rządową i samorządową różnych szczebli. Zdał państwowy egzamin do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek rad nadzorczych oraz rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Oświadczenie Pana Artura Różańskiego z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Artur Różański, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Poznaniu oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Artur Różański, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Poznaniu oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych – Członek Rady Społecznej ZOZ od 2015 roku.

Janusz Śniedziewski Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

Janusz Śniedziewski
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego. Ukończył również studia podyplomowe ,,Strategia i planowanie biznesu’’ na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a także studia menedżerskie MBA (Uniwersytet Gdański, GFKM i Aix-en-Provence Graduate School of Management).

Od 1988 roku związany z branżą gazowniczą. Pracę rozpoczął w Wielkopolskim Okręgowym Zakładzie Gazowniczym w Poznaniu na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następnie zajmował kolejno stanowiska Kierownika Technicznego Rozdzielni Gazu, Działu Przestawiania Urządzeń Gazowych, Działu Inwestycji i Remontów.

Począwszy od maja 2008 roku do czerwca 2013 roku w Zakładzie Gazowniczym w Poznaniu (Oddział Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa) pełnił funkcje Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych, a następnie Dyrektora Oddziału. Równocześnie kierował projektem pn. ,,Przestawianie aglomeracji miasta Poznania na nowy rodzaj gazu’’. Od maja 2010 roku do stycznia 2013 roku był członkiem Rady Nadzorczej WSG sp. z o.o. powołanym przez Zgromadzenie Wspólników jako przedstawiciel pracowników.

W strukturach Polskiej Spółki Gazownictwa w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Poznaniu kierował Działem Zarządzania Majątkiem Sieciowym.

Uhonorowany Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta RP, Odznaką za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, Odznaką Zasłużony dla Górnictwa RP.

Posiada uprawnienia budowlane branży sanitarnej oraz w zakresie konstrukcji budowlanych, a także tytuł Dyrektora Górniczego I Stopnia.

Oświadczenie Pana Janusza Śniedziewskiego z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Janusz Śniedziewski, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Janusz Śniedziewski, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu – Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji, od lipca 2018 roku.

Izba Gospodarcza Gazownictwa w Warszawie – przedstawiciel PSG Sp. z o.o. w Komitecie Standardu Technicznego, od marca 2019 roku

Marta Jorasz Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

Marta Jorasz
Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła m.in. studia podyplomowe z zakresu strategii i planowania biznesu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, studia menedżerskie – europejski model zarządzania na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, studia MBA organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Institut d’Administration des Entreprises Aix-en-Provence w Marsylii oraz studia podyplomowe w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Z branżą gazowniczą związana jest od początku swojej kariery zawodowej. W 1996 roku zatrudniona została jako Pracownik ekonomiczny, następnie zajmowała stanowisko Kierownika Biura Kontrolingu, awansując na stanowisko Członka Zarządu Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa.

Obecnie jako Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Wsparcia Operacyjnego kieruje i nadzoruje prace w podległym obszarze w zakresie controlingu, zaopatrzenia, magazynowania i przetargów, a także nieruchomości i transportu.

W minionych latach brała udział w strategicznych projektach Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG dotyczących m.in. zasad zagospodarowania lokalnych złóż gazu zaazotowanego, tworzenia Planu wydzielenia działalności obrotowej, wypracowania wspólnej polityki taryfowej spółek dystrybucyjnych oraz opracowaniu założeń „Wieloletniego modelu taryfowego”, a także w konsolidacji spółek dystrybucyjnych.

Oświadczenie Pani Marty Jorasz z dnia 31.12.2018 roku:

Pani Marta Jorasz, Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.