Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu

Rafał Adamiszyn Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu

Rafał Adamiszyn
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu

Urodzony 6 listopada 1983 roku w Niemodlinie.

Absolwent studiów politologicznych w zakresie komunikacji społecznej na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego i Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Aktualnie w trakcie Studiów Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w firmie handlowej Leroy Merlin, gdzie ukończył pracowniczy program rozwojowy Akademia Orląt, a także w przedsiębiorstwie handlowym Werner Polska, pracując na mobilnym stanowisku doradczym. Pełnił również funkcję Kierownika Zespołu Obiektów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu. Dnia 01 kwietnia 2016 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu w Opolu.

Prywatnie jest mężem Pauliny i ojcem Zosi. Interesuje się literaturą, historią oraz sportem.

Oświadczenie Pana Rafała Adamiszyna z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Rafał Adamiszyn, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Mirosław Kozioł Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu

Mirosław Kozioł
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu

Urodzony 24 października 1971 r. w Kędzierzynie - Koźlu.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie o specjalności Zarządzanie Produkcją i Usługami, oraz Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

W 1994 roku rozpoczął pracę w Górnośląskim Okręgowym Zakładzie Gazowniczym na stanowisku Inkasent. Zdobywając kolejne doświadczenia zawodowe od 2009 roku był mistrzem sieci gazowej w Rozdzielni Gazu w Nysie, a od 2013 roku pełnił funkcję Kierownika ds. Technicznych Rozdzielni Gazu w Nysie. Z dniem 1 czerwca 2016 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Zakładu w Opolu, Oddziału w Zabrzu, Polskiej Spółki Gazownictwa.

Odznaczony w 2010 r. odznaką Zasłużony dla Górnośląskiej Spółki Gazownictwa, w 2015 r. uzyskał stopień Inżyniera Górniczego III Stopnia, a w 2018 odznaką Zasłużony dla Polskiej Spółki Gazownictwa.

Spełnia wymogi kandydata na członka Rad Nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Żonaty, dwoje dzieci. Zainteresowania to turystyka, nowe technologie i nowinki techniczne.

Oświadczenie Pana Mirosława Kozła z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Mirosław Kozioł, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.