Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie

Edward Gollent Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

Edward Gollent
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Ukończył studia podyplomowe Inżynieria Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej oraz studia podyplomowe Zarządzania i Administracji na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie. Dyplomowany mediator wyspecjalizowany w mediacjach gospodarczych. Posiada 28-letnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami różnych branż.

W latach 1990 – 2005 twórca i prezes zarządu spółki „Bogart” działającej w branży kosmetyczno-chemicznej.

Współzałożyciel Koalicji Polskich Producentów i Handlowców.

Konsultant komisji gospodarczych Sejmu RP, inicjator wielu projektów ustawodawczych, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy.

Jan Wolański Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

Jan Wolański
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Wiertniczo-Naftowy, specjalność: gazownictwo ziemne. Ukończył także Studia Podyplomowe „Europejski Model Zarządzania” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz kursy i szkolenia w zakresie zarządzania, komunikacji, zasad modelowania procesów biznesowych, realizacji inwestycji zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC.

Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – projektowanie, kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót w zakresie instalacji i sieci gazowych.

Pracę w branży gazowniczej rozpoczął w 1982 r. w Zielonogórskim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu, a od 1983 r. pracuje w Zakładzie Gazowniczym w Olsztynie. Zdobywając kolejne doświadczenia zawodowe pracował między innymi na stanowiskach Specjalisty ds. Sieci i Instalacji Gazowych, Kierownika Wydziału Stacji Gazowych i Rozliczeń Gazu, a od 2000 r. pełnił funkcje Z-cy Dyrektora ds. Eksploatacji i Z-cy Dyrektora ds. Technicznych.

Członek Komisji Kwalifikacyjnej Nr 051/123/28/15 przy SIiTMP Oddział w Olsztynie. Uhonorowany wieloma odznaczeniami branżowymi.