Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie

Edward Gollent Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

Edward Gollent
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Ukończył studia podyplomowe Inżynieria Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej oraz studia podyplomowe Zarządzania i Administracji na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie. Dyplomowany mediator wyspecjalizowany w mediacjach gospodarczych. Posiada 28-letnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami różnych branż.

W latach 1990 – 2005 twórca i prezes zarządu spółki „Bogart” działającej w branży kosmetyczno-chemicznej.

Współzałożyciel Koalicji Polskich Producentów i Handlowców.

Konsultant komisji gospodarczych Sejmu RP, inicjator wielu projektów ustawodawczych, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy.

Oświadczenie Pana Edwarda Gollenta z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Edward Gollent, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Edward Gollent, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Stowarzyszenie Stop Wyzyskowi – Biedronka z siedzibą w Olsztynie – Przewodniczący od 19 kwietnia 2005 roku.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele – Członek od 2 czerwca 2016 roku.

Krzysztof Bołba p.o. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

Krzysztof Bołba
p.o. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydziału Ochrony Środowiska. Ukończył Podyplomowe Studia Inżynierii Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej.

Od 1995 roku związany z branżą gazowniczą. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na stanowiskach monter, inkasent w Rozdzielni Gazu w Ostródzie, następnie jako pracownik ds. obsługi klienta i specjalista ds. przyłączania w Dziale Przyłączania.

W latach 2009-2015 pełnił funkcję kierownika Punktu Dystrybucji Gazu w Ostródzie / Rejonu Dystrybucji Gazu w Ostródzie / Gazowni w Ostródzie.

Oświadczenie Pana Krzysztofa Bołby z dnia 7.05.2019 roku:

Pan Krzysztof Bołba, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.