Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie

Michał Piotrowicz Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie

Michał Piotrowicz
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie

Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie, specjalność agrobiznes, studiów podyplomowych w zakresie nadzoru, kontroli i audytu wewnętrznego w gospodarce i administracji w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, studiów Master of Public Administration, realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, we współpracy z Grand Valley State University, studiów doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych, ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi w zakresie budowy/przebudowy dróg, modernizacji infrastruktury szkolnej, sportowej, teleinformatycznej, ochrony zdrowia, doposażenia jej w nowoczesny sprzęt i aparaturę oraz miękkimi z zakresu marketingu gospodarczego i terytorialnego, szkoleń dla pracujących osób dorosłych i młodzieży akademickiej, organizacji rajdów horyzontalnych, realizowanych zarówno w sektorze publicznym, prywatnym, jak i pozarządowym.

Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących konkurencyjności polskiej gospodarki, polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, planowania strategicznego oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze źródeł zewnętrznych.

Członek International Project Management Association.

Oświadczenie Pana Michała Piotrowicza z dnia 01.03.2019 roku:

Pan Michał Piotrowicz, Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Michał Piotrowicz, Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug - Wiceprezes Zarządu od czerwca 2019 roku.

Sejmik Województwa Lubelskiego - Radny (Przewodniczący Komisji Budżetowej) od listopada 2018 roku.

Polski Związek Wędkarski, Koło Mełgiew - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego od grudnia 2016 roku.

Ochotnicza Straż Pożarna Mełgiew - Sekretarz Komisji Rewizyjnej od stycznia 2015 roku.

Świdnicki Klub Rowerowy ALFA - Wiceprezes Zarządu od lipca 2009 roku.

Paweł Motyka Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie

Paweł Motyka
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie

Jest absolwentem Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, kierunek: gazownictwo ziemne. Zdał międzynarodowy egzamin TSPM uzyskując certyfikat TenStep Project Manager z zakresu metodyki zarządzania projektami. Obecnie jest uczestnikiem studiów menedżerskich Master of Business Administration – MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.

Uczestniczył w szeregu specjalistycznych szkoleń oraz warsztatów dotyczących rozwiązań technicznych i realizacji działań inwestycyjnych stosowanych w gazownictwie, jak również z zakresu negocjacji i mediacji.

Posiada wieloletnie doświadczanie w branży gazowniczej, z którą jest związany od roku 1997. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w PGNiG SA Karpacki Okręgowy Zakład Gazowniczy w Tarnowie, następnie PGNIG SA Regionalny Oddział Przesyłu w Tarnowie i OGP GAZ-SYSTEM SA Oddział w Tarnowie.

Z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. związany od kwietnia 2016 roku, gdzie objął stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych w Oddziale w Tarnowie.

Dyrektor Górniczy III Stopnia.

Oświadczenie Pana Pawła Motyki z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Paweł Motyka, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.