Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi

Emilia Banaszczyk Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Emilia Banaszczyk
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych nabywała od roku 2008. Odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Adwokat specjalizujący się w prawie karnym, karno-skarbowym i gospodarczym. Od 2014 r. członek Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych, w tym jako Przewodnicząca.

Od 2016 r. związana z gazownictwem na stanowisku Dyrektora Zakładu w Łodzi Oddział Warszawa. Od 1 stycznia 2017 r. Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi. Jeden z Pełnomocników Zarządu odpowiedzialnych za wdrożenie nowej struktury organizacyjnej PSG.

Arkadiusz Klinkiewicz Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Arkadiusz Klinkiewicz
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Urodzony w roku 1971 w Zgierzu.

Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, kierunek: Informatyka; specjalizacja: Systemy Informatyczne w Geodezji i Kartografii. Ukończył Podyplomowe Studia na Politechnice Warszawskiej – Inżynieria Gazownictwa oraz cykl szkoleń dla młodej kadry PGNiG S.A. „Rynek Gazu”.

Inżynier Górniczy II stopnia. Posiada tytuł Technika Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych. Uzyskał certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE 2.

Od 1993 roku związany z branżą gazowniczą.

Pracę rozpoczął w Gazowni Łódzkiej w Dziale Dokumentacji Technicznej na stanowisku Referenta ds. Map Numerycznych, następnie zdobywał doświadczenie m.in. w Dziale Rozwoju, Dziale Transportu Gazu i Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym.

Pełnił funkcje kierownicze w obszarach eksploatacji i inwestycji.

Prywatnie żonaty, wraz z synem Jakubem wierny culè FC Barcelona i wielbiciel dobrej muzyki.