Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi

Arkadiusz Klinkiewicz p.o. Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Arkadiusz Klinkiewicz
p.o. Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Urodzony w roku 1971 w Zgierzu.

Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, kierunek: Informatyka; specjalizacja: Systemy Informatyczne w Geodezji i Kartografii. Ukończył Podyplomowe Studia na Politechnice Warszawskiej – Inżynieria Gazownictwa oraz cykl szkoleń dla młodej kadry PGNiG S.A. „Rynek Gazu”.

Dyrektor Górniczy III stopnia. Posiada tytuł Technika Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych. Uzyskał certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE 2.

Od 1993 roku związany z branżą gazowniczą.

Pracę rozpoczął w Gazowni Łódzkiej w Dziale Dokumentacji Technicznej na stanowisku Referenta ds. Map Numerycznych, następnie zdobywał doświadczenie m.in. w Dziale Rozwoju, Dziale Transportu Gazu i Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym.

Pełnił funkcje kierownicze w obszarach eksploatacji i inwestycji.

Prywatnie żonaty, wraz z synem Jakubem wierny culè FC Barcelona i wielbiciel dobrej muzyki.

Oświadczenie Pana Arkadiusza Klinkiewicza z dnia 18.11.2019 roku:

Pan Arkadiusz Klinkiewicz, p.o. Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi oświadcza, że jego Osoba Najbliższa jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.