Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi

Emilia Banaszczyk Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Emilia Banaszczyk
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbyła aplikację adwokacką w Łódzkiej Izbie Adwokackiej. Doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych nabywała od roku 2008. Adwokat specjalizujący się w prawie karnym, karno-skarbowym i gospodarczym. Członek Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych, w tym jako Przewodnicząca.

Od 2016 r. związana z gazownictwem na stanowisku Dyrektora Zakładu w Łodzi Oddział Warszawa. Od 1 stycznia 2017 r. Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi. Jeden z Pełnomocników Zarządu odpowiedzialnych za wdrożenie z dniem 1 stycznia 2017 r. nowej struktury organizacyjnej PSG. Odznaczona w 2016 r. medalem Zasłużony dla Polskiej Spółki Gazownictwa.

Oświadczenie Pani Emilii Banaszczyk z dnia 31.12.2018 roku:

Pani Emilia Banaszczyk, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pani Emilia Banaszczyk, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Radio Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi – Przewodnicząca Rady Nadzorczej od 2016 roku.

Arkadiusz Klinkiewicz Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Arkadiusz Klinkiewicz
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Urodzony w roku 1971 w Zgierzu.

Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, kierunek: Informatyka; specjalizacja: Systemy Informatyczne w Geodezji i Kartografii. Ukończył Podyplomowe Studia na Politechnice Warszawskiej – Inżynieria Gazownictwa oraz cykl szkoleń dla młodej kadry PGNiG S.A. „Rynek Gazu”.

Dyrektor Górniczy III stopnia. Posiada tytuł Technika Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych. Uzyskał certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE 2.

Od 1993 roku związany z branżą gazowniczą.

Pracę rozpoczął w Gazowni Łódzkiej w Dziale Dokumentacji Technicznej na stanowisku Referenta ds. Map Numerycznych, następnie zdobywał doświadczenie m.in. w Dziale Rozwoju, Dziale Transportu Gazu i Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym.

Pełnił funkcje kierownicze w obszarach eksploatacji i inwestycji.

Prywatnie żonaty, wraz z synem Jakubem wierny culè FC Barcelona i wielbiciel dobrej muzyki.

Oświadczenie Pana Arkadiusza Klinkiewicza z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Arkadiusz Klinkiewicz, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi oświadcza, że jego Osoba Najbliższa jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.