Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie

Paweł Firlej Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Paweł Firlej
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, specjalność: Fizyka komputerowa (1996). Praca magisterska pt. „Computer modeling of structure electrically conductive polymers from Polyanilin (PANi) group” napisana w Katedrze Fizyki Materii Skondensowanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciecha Łużnego.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo (2011). Praca magisterska pt. "Gospodarcze i jurydyczne aspekty eliminacji prawa użytkowania wieczystego z systemu prawnego" napisana w Katedrze Polityki Gospodarczej pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Włudyki.

Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / partner Stockholm University (Szwecja), uzyskując tytuł Executive MBA (2012). Ponadto ukończył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej (2014) i zdał egzamin adwokacki.

Odbył również liczne szkolenia, m.in. w zakresie budowania strategii, finansów, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz zarządzania projektami.

Od roku 2008 w ramach działalności społecznej pełni funkcję Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Krakowie. Koordynuje wszystkie projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury oraz rewitalizacji zabytkowej siedziby Towarzystwa w Krakowie.

Posiada uprawnienia sternika jachtowego PZŻ oraz radiooperatora. Aktywnie uprawia narciarstwo oraz jazdę konną. Posiada stopień nurkowy Advanced OWD wydany przez Professional Association of Diving Instructors - PADI.

Władysław Ziomek Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Władysław Ziomek
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu w zakresie Gazownictwo ziemne, ukończył także studia na kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza w specjalności Inżynieria Gazownicza. Na etapie szkoły średniej, absolwent 5-letniego Technikum Przemysłu Gazowniczego w Krakowie.

Od początku pracy zawodowej związany z Zakładem Gazowniczym w Krakowie. Pracę rozpoczął na stanowisku Dyspozytora Zakładowej Dyspozycji Gazu, a kolejne jej etapy miały miejsce w Rejonie Dystrybucji Gazu Kraków Centrum.

Członek PZiTS-u oraz SITPNiG-u.

Dariusz Mochocki Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Dariusz Mochocki
Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie w 1990 roku uzyskał tytuł magistra techniki. Wcześniej ukończył technikum mechaniczne o specjalności obróbka-skrawaniem. Po nabraniu pierwszego doświadczenia w zarządzaniu, w 1998 ukończył podyplomowe studia Zarządzania i Marketingu, a w 2012 roku Executive MBA „Management and Operation”.

Pracował w polskich firmach takich jak giełdowa Polish Live Improvement SA (potem przekształcona w NOMI SA), zarządzająca hurtownią i siecią sklepów. Kończył tam pracę na stanowisku dyrektora operacyjnego. Przez 18 lat pracował na różnych stanowiskach, w większości operacyjnych, w międzynarodowym koncernie Metro Group, w sieci hurtowni Makro Cash and Carry. Zarządzał hurtowniami, jak i regionem obejmującym do 9 oddziałów (hurtowni). W tym czasie uczestniczył w międzynarodowych projektach dotyczących m.in. opracowywania studium wykonalności wejścia na zagraniczne rynki, szkoleń, zmiany struktury firmy oraz zmiany systemu premiowego dla managementu. Prowadził również szkolenia operacyjne dla dyrektorów oddziałów w międzynarodowym centrum szkoleniowym House of Training pod Paryżem.

Przez niemal całą karierę zawodową pracował w pionach operacyjnych, zarządzając zespołami logistycznymi, magazynowymi i sprzedażowymi, ale również pionami wspierającymi (HR, administracja, ochrona, dostawy), działającymi głównie B2B, ale również B2C.

Pasjonuje się jazdą na rowerze, sportem motorowodnym oraz podróżami.