Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie

Paweł Firlej Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Paweł Firlej
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, specjalność: Fizyka komputerowa (1996). Praca magisterska pt. „Computer modeling of structure electrically conductive polymers from Polyanilin (PANi) group” napisana w Katedrze Fizyki Materii Skondensowanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciecha Łużnego.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo (2011). Praca magisterska pt. "Gospodarcze i jurydyczne aspekty eliminacji prawa użytkowania wieczystego z systemu prawnego" napisana w Katedrze Polityki Gospodarczej pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Włudyki.

Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / partner Stockholm University (Szwecja), uzyskując tytuł Executive MBA (2012). Ponadto ukończył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej (2014) i zdał egzamin adwokacki.

Odbył również liczne szkolenia, m.in. w zakresie budowania strategii, finansów, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz zarządzania projektami.

Od roku 2008 w ramach działalności społecznej pełni funkcję Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Krakowie. Koordynuje wszystkie projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury oraz rewitalizacji zabytkowej siedziby Towarzystwa w Krakowie.

W marcu 2018 roku został powołany na członka Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Małopolskim.

Posiada uprawnienia sternika jachtowego PZŻ oraz radiooperatora. Aktywnie uprawia narciarstwo oraz jazdę konną. Posiada stopień nurkowy Advanced OWD wydany przez Professional Association of Diving Instructors - PADI.

Oświadczenie Pana Pawła Firleja z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Paweł Firlej, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Paweł Firlej, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Polskie Stowarzyszenie Gimnastyczne Sokół w Krakowie – Członek Zarządu - Sekretarz od 2018 roku.

Władysław Ziomek Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Władysław Ziomek
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu w zakresie Gazownictwo ziemne, ukończył także studia na kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza w specjalności Inżynieria Gazownicza. Na etapie szkoły średniej, absolwent 5-letniego Technikum Przemysłu Gazowniczego w Krakowie.

Od początku pracy zawodowej związany z Zakładem Gazowniczym w Krakowie. Pracę rozpoczął na stanowisku Dyspozytora Zakładowej Dyspozycji Gazu, a kolejne jej etapy miały miejsce w Rejonie Dystrybucji Gazu Kraków Centrum.

Członek PZiTS-u oraz SITPNiG-u.

Oświadczenie Pana Władysława Ziomka z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Władysław Ziomek, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Władysław Ziomek, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Rada Miasta Krzeszowice - Wiceprzewodniczący Rady Miasta od grudnia 2018 roku.

Dariusz Mochocki Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Dariusz Mochocki
Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie w 1990 roku uzyskał tytuł magistra techniki. Wcześniej ukończył technikum mechaniczne o specjalności obróbka-skrawaniem. Po nabraniu pierwszego doświadczenia w zarządzaniu, w 1998 ukończył podyplomowe studia Zarządzania i Marketingu, a w 2012 roku Executive MBA „Management and Operation”.

Pracował w polskich firmach takich jak giełdowa Polish Live Improvement SA (potem przekształcona w NOMI SA), zarządzająca hurtownią i siecią sklepów. Kończył tam pracę na stanowisku dyrektora operacyjnego. Przez 18 lat pracował na różnych stanowiskach, w większości operacyjnych, w międzynarodowym koncernie Metro Group, w sieci hurtowni Makro Cash and Carry. Zarządzał hurtowniami, jak i regionem obejmującym do 9 oddziałów (hurtowni). W tym czasie uczestniczył w międzynarodowych projektach dotyczących m.in. opracowywania studium wykonalności wejścia na zagraniczne rynki, szkoleń, zmiany struktury firmy oraz zmiany systemu premiowego dla managementu. Prowadził również szkolenia operacyjne dla dyrektorów oddziałów w międzynarodowym centrum szkoleniowym House of Training pod Paryżem.

Przez niemal całą karierę zawodową pracował w pionach operacyjnych, zarządzając zespołami logistycznymi, magazynowymi i sprzedażowymi, ale również pionami wspierającymi (HR, administracja, ochrona, dostawy), działającymi głównie B2B, ale również B2C.

Pasjonuje się jazdą na rowerze, sportem motorowodnym oraz podróżami.

Oświadczenie Pana Dariusza Mochockiego z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Dariusz Mochocki, Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Dariusz Mochocki, Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Alsitech Spółka z o.o. w Krakowie – Wiceprezes od 2015 roku.